Lakoff George

Lakoff George

Titulek
Metafory, kterými žijeme. Jak lidé rozummějí svému jazyku a své zkuššenosti