Myšlenky z knih

Je vlastně s podivem, že moderní učitelství ještě zcela nezardousilo posvátnou zvědavost bádání.
Albert Einstein