zweig Stefan Zweig (*28. 11. 1881, Vídeň – †23. 2. 1942, Petrópolis u Rio de Janeira)

prozaik, esejista, básník, překladatel.

Během svých studií filosofie začal psát básně a dramata a překládat řadu děl z francouzštiny do němčiny. Jako zapálený pacifista snil o sjednocené Evropě. První světová válka ho však hluboce zasáhla a způsobila obrat v jeho kariéře. Začal psát povídky, které mu přinesly úspěch a slávu. Roku 1934 musí jako Žid opustit Rakousko. Bohužel až do konce svého života nenalezl klid v duši. V zoufalství nad průběhem a barbarstvím druhé světové války spáchal v brazilském Petropolisu  22. února 1942 sebevraždu poté, co se k němu dostaly zprávy o ničení kulturních hodnot fašisty.

Bibliografie:

Netrpělivost srdce (1938)
Amok – soubor novel
Amok
Zmatení citů
Šachová novela
Letní novelka
Svět včerejška
Opojení z proměny

Životopisné romány:

Romain Rolland
Marie Antoinetta
Marie Stuartovna
Joseph Fouché
Triumf a tragika Erasma Rotterdamského
Balzac
Hvězdné hodiny lidstva
Otakar Březina

Inspirující myšlenky...

Ne poznání, ale jen čin otvírá člověku a národu skutečnost. V myšlení není obsažen žádný ryzí život, v racionální vědě není žádná duševní věčnost. Podstata všeho je mystická. Věda ve snaze dosáhnout stále větší přesnosti a specializace - to vše je zvrácenost, věda se nyní podobá železničnímu řádu, odklonila se od života. Intelekt je cizí severnímu duchu, hledat budoucnost máme na cestě vůle.
Oswald Spengler (1880 – 1936)