zweig Stefan Zweig (*28. 11. 1881, Vídeň – †23. 2. 1942, Petrópolis u Rio de Janeira)

prozaik, esejista, básník, překladatel.

Během svých studií filosofie začal psát básně a dramata a překládat řadu děl z francouzštiny do němčiny. Jako zapálený pacifista snil o sjednocené Evropě. První světová válka ho však hluboce zasáhla a způsobila obrat v jeho kariéře. Začal psát povídky, které mu přinesly úspěch a slávu. Roku 1934 musí jako Žid opustit Rakousko. Bohužel až do konce svého života nenalezl klid v duši. V zoufalství nad průběhem a barbarstvím druhé světové války spáchal v brazilském Petropolisu  22. února 1942 sebevraždu poté, co se k němu dostaly zprávy o ničení kulturních hodnot fašisty.

Bibliografie:

Netrpělivost srdce (1938)
Amok – soubor novel
Amok
Zmatení citů
Šachová novela
Letní novelka
Svět včerejška
Opojení z proměny

Životopisné romány:

Romain Rolland
Marie Antoinetta
Marie Stuartovna
Joseph Fouché
Triumf a tragika Erasma Rotterdamského
Balzac
Hvězdné hodiny lidstva
Otakar Březina


Inspirující myšlenky...

Šavle a bodáky, jak vy též sám uznáte, nepoužívají se k poctivé práci. Šavlemi a bodáky nedobývám ze země ničeho. Ručnicemi a děly neořu. Šavlemi mohu ale krájet lidi, bodáky párat břicha svých bližních a ručnicemi a děly postřílet doma svého vlastního otce a zastřelit bratry. A tomu všemu říkáte nutnost. Chcete se dovolávat Boha k neobyčejné vraždě. Když se dva honci prasat pobijí, ženete je před soud a odsuzujete pro pár bezvýznamných ran. Sami ale tisíce lidí ženete do války, kde nutíte je zabíjet se navzájem, pro zájmy jednotlivce, který náhle prohlásil, že je uražen. A poněvadž sám nemá tolik odvahy se řezat, prohlašuje to za urážku státu, zbaví rodiny živitelů, navádí tisíce lidí ku žhářství a vy, kteří hlásáte lásku k bližnímu a vraždu pokládáte za smrtelný hřích, asistujete každému zákeřnictví a před bitvami modlíte se, aby to dobře dopadlo. A jak jinak si to slovo dobře představujete, než ve formě 'vraždy'? Ovšem že to jmenujete jinak. Vlastenectvím, statečným činem obhájců vlasti a podobně.
Jaroslav Hašek, Nazarénští