thoreau henry

Henry David Thoreau (*12. 7. 1817, Concord, USA – †6. 5. 1862 Concord, USA)

filosof, esejista, básník

Byl velmi pozorným pozorovatel společnosti i přírody. Jeho eseje a úvahy předběhly svou dobu a oceňovaný je především až dnes.

Knihy
Týden na řekách Concord a Merrimack (A Week on the Concord and Merrimack Rivers, Boston: James Munroe and Company, 1849)
Walden aneb Život v lesích (Walden or Life in the Woods, Boston: Ticknor and Fields, 1854)
Mainské lesy (The Maine Woods, Boston: Ticknor and Fields, 1864)
Mys Tresky (Cape Cod, Boston: Ticknor and Fields, 1865)

Knižní vydání esejů
Excursions (Boston: Ticknor and Fields, 1863)
 A Yankee in Canada, with Anti-Slavery and Reform Papers (Boston: Ticknor and Fields, 1866)

Eseje
Aulus Persius Flaccus (1840)
Služba (The Service, 1840)
Výprava na horu Wachusett (A Walk to Wachusett, 1842)
Zimní procházka (A Winter Walk, 1843)
Ráj znovu (ne)nabytý (Paradise [To Be] Regained, 1843)
Občanská neposlušnost (původně: Vzdor vůči státní vládě – Resistance to Civil Government, 1849)
Chůze (Walking, 1862)
Yankee v Kanadě (Yankee in Canada, 1853)
Otroctví v Massachusetts (Slavery in Massachusetts, 1853)
Život bez zásad (Life Without Principle, 1863)
Podzimní barvy (Autumnal Tints, 1862)
Obhajoba kapitána Johna Browna (A Plea for Captain John Brown, 1860)
Mučednictví Johna Browna (Martyrdom of John Brown; jiný název: Po smrti Johna Browna – After the Death of John Brown, 1860)
Poslední dny Johna Browna (The Last Days of John Brown, 1860)
Sukcese lesních stromů (The Succession of Forest Trees, 1860)
Divoká jablka (Wild Apples, 1862)

Deníky
Journal I-XIV (Boston: Houghton Mifflin Co., 1906)

České překlady
Walden čili Život v lesích. Praha : Jan Laichter, 1902. Překlad Zdeněk Franta.
Walden či Život v lesích. Praha : Knihovna Walden, 1924. Překlad Miloš Seifert
Toulky přírodou a pohledy do společnosti. Praha : Jan Laichter, 1925. Překlad: Zdeněk Franta, Čeněk Kočí.
Přátelství. Praha : Sfinx – B. Janda, 1927. Překlad Emanuel Lešehrad.
Walden či Život v lesích. Praha : J. Otto, společnost s r.o., 1933. Překlad Miloš Seifert
Walden čili Život v lesích. Praha : Jan Laichter, 1949. Překlad Zdeněk Franta. Ilustrace Rudolf Růžička.
"Walden čili Život v lesích". In Chvála věcí. Praha : Albatros, 1980. Překlad Vladimír Smetáček. (Jde o krátký úryvek z první kapitoly knihy Walden čili Život v lesích.)
"Šarlatový dub". In Věčná příroda. Praha : Albatros, 1984. Překlad Vladimír Smetáček. (Jde o část Thoreauova eseje "Podzimní barvy".)
Walden aneb Život v lesích. Praha : Odeon, 1991. Překlad Josef Schwarz. ISBN 80-207-0278-4
Občanská neposlušnost a jiné eseje. Poprad : Christiania, 1994. Překlad Vladimír Paulíny. ISBN 80-967301-0-X
Občanská neposlušnost. Brno : Zvláštní vydání, 1995. Upravený překlad Zdeňka Franty. ISBN 80-85436-22-1
Chůze. Brno : Zvláštní vydání, 1995. Upravený překlad Zdeňka Franty. ISBN 80-85436-36-1
Walden aneb Život v lesích. Praha : Paseka, 2006. Překlad Josef Schwarz. ISBN 80-7185-671-1
Toulky přírodou. Praha : Paseka, 2010. Překlad Jan Hokeš. ISBN 978-80-7432-038-5
Chůze. Praha : Dokořán, 2010. Překlad Jaroslava Kočová. Ilustrace: Lucie Straková. ISBN 978-80-7363-317-2
Esence života: výběr z poezie. Praha : Obec širšího společenství českých unitářů, 2012. Překlad Lenka Štěpáníková. ISBN 978-80-904909-1-8
Mainské lesy. Praha : Paseka, 2012. Překlad Jan Hokeš. ISBN 978-80-7432-195-5
Občanská neposlušnost a jiné eseje. Praha : Nakladatelství Paseka, 2014. Překlad Jan Hokeš. ISBN 978-80-7432-340-9
Občanská neposlušnost a jiné texty o svobodě a nesvobodě. Olomouc : Broken Books, 2014. Překlad Jaroslava Kočová. ISBN 978-80-905309-2-8.

Aktualizace wikipedia: https://cs.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau


Inspirující myšlenky...

Co přesně znamená mít dlouhé vlasy, to se různí od kultury ke kultuře. Například standardní délka vlasů, použitelná pro obě pohlaví, může být rozdílná: o ženě s vlasy po bradu se může říkat, že má vlasy krátké, zatímco o muži s toutéž délkou vlasů se může říct, že má vlasy dlouhé. V angličtině se sousloví „dlouhé vlasy“ svým významem tradičně váže zhruba ke komusi, kdo je umělecky založený, estét. V češtině máme naproti tomu nepěkné rčení „dlouhé vlasy – krátký rozum“, což je v podstatě původem latinské rčení Mulieres longam habent cesariem brevem sensum, vztahující se pouze k ženám, jež zavedl do Čech zřejmě až kronikář Kosmas; do té doby, a do příchodu latinizovaného křesťanství, se obě pohlaví pyšnila dlouhými vlasy, na rozdíl od Římanů té doby. Jakožto popisný výraz byly „dlouhé vlasy“ užívány ve starověku pro franský polobarbarský rod Merovejců a v současnosti jím jsou označováni nadšenci pro klasickou hudbu, jakož i hippies (u nás to jsou „hároši“ nebo „máničky“) a estéti.