kamanda150.jpg  Kama Sywor Kamanda (*11. 11. 1952, Luebo, Kongo)

- konžský spisovatel egyptského původu

Narodil se roku 1952 v Kongu. Vystudoval literaturu, žurnalistiku, filosofii a politické vědy v Kinshase, později i práva na univerzitě v Liège.

Píše básně, novely a pohádky. Získal prestižní literární ceny, jeho knihy byly přeloženy do mnoha jazyků. Ve svých pohádkách vychází z tradičních zdrojů – lidových vyprávění a poezie. Svěžest, rytmus i poezie jejich jazyka jsou pro evropského čtenáře stejně přitažlivé a neotřelé jako kouzla, zázraky a dramata afrického pohádkového světa.

Kama vyniká svými literárními příběhy, inspirovanými jednak osobní zkušeností, imaginací, ale i tradicemi a realitou černého kontinentu. Názvem svých vyprávění Pohádky kouzelníků vzdal Kamanda hold africkým vypravěčům a svým vlastním vyprávěním přispěl a obohatil světovou literaturu o africké báje s univerzálním posláním. Díky jeho příběhům svět poznává Afriku, její mystéria, poezii, zvyky a obyčeje. Savana, buš, fauna a flóra se zde stávají ozvěnou jejich nekonečného bohatství.

Básník Kamanda působí jako čerstvý vánek, vnášející do současné poezie nový rozměr. Jeho verše zaznívají s neobyčejnou silou a literární kritika zvláště oceňuje neotřelost jeho metafor, které s každou další básní nepřestávají překvapovat. Jako lidový bard svými básněmi volá po sblížení všeho živého, jindy jako posel předává dějiny a proroctví, avšak vždy Kamanda vyzývá lid, aby se postavil proti útlaku, aby se sjednotil a překonal všechny rozdíly, dokud nedosáhne podstaty živých bytostí a věcí. Třebaže již jeho první práce vzbudily pozornost umělecky spřízněných umělců, Kamandův talent je tak velký, že se s každou další stránkou osvědčoval a překonával.

Jako romanopisec v sobě Kamanda nosí svou milovanou Afriku a její sny. Hlasitě odkrývá svůj silný odpor vůči jakékoliv totalitní moci, vystupuje jako spojenec mužů a žen, kteří mlčky bojují za uznání svých práv, za své přežití a přežití svých dětí. Třebaže je Kamanda angažovaný spisovatel, stále považuje sám sebe „za duši ztracenou mezi sny a iluzemi, radostmi a soužením světa Afriky“ a jeho romány umožní čtenáři, aby se spolu s ním vydal na bolestnou, ale také nesmírně krásnou Cestu přeludů.

Bibliografie
1967 – Les Contes des veillées africaines (1985, 1998) / Vyprávění afrických podvečerů 1986 – Chants de brume (1997, 2002) / Písně mlh
1986 – Les Résignations (1997) / Osudovost
1987 – Éclipse d'étoiles (1997) / Zatmění hvězd
1988 – Les Contes du griot, t. 1 / Pohádky kouzelníků, d. I
1989 – La Somme du néant (1999) / Spánek nicoty
1991 – Les Contes du griot, t.II (1996)/ Pohádky kouzelníků, d. II (Noc kouzelníků)
1992 – L'exil des songes / Vyhnantsví snů
1992 – Les Myriades des temps vécus (1999) / Myriády prožitých časů
1993 – Les Vents de l'épreuve (1997) / Soutež větrů
1994 – Quand dans l'âme les mers s'agitent (1998) / Když se moře vzbouří v duši
1994 – Lointaines sont les rives du destin (2000) / Vzdálené jsou břehy osudu
1995 – L'éteinte des mots / Sevření slov, 1995
1998 - Les contes du griot, t. III (Les contes des veillées africaines, éd. augmentée)
1999 – Oeuvre poétique / Básnické dílo
2000 – Les Contes du crépuscule / Vyprávění za soumraku
2002 – Le Sang des solitudes / Krev osamění
2003 – Contes (édition illustrée) / Pohádky (ilustrované vydání)
2004 – Contes (oeuvres complètes) / Pohádky (Souborné dílo)
2006 – La Joueuse de kora / Hráčka Kora
2006 – La traversée des mirages / Cesta přeludů
2006 - Contes africains / Africké pohádky

Ocenění
1987 – Cena Paula Verlaina, udělená francouzskou Akademií
1993 – Cena Théophila Gauthiera, udělená francouzskou Akademií
1990 – Cena Louise Labého
1991 – Literární Grand Prix černé Afriky
1992 – Zvláštní uznání za poezii, udělené Akademickým institutem v Paříži
1992 – Stříbrný jasmín za originální poetiku, Literární společnost Stříbrný jasmín
1993 – Cena Théophila Gauthiera, udělená francouzskou Akademií
1999 – Cena Meliny Mercouri, Asociace řeckých básníků a prozaiků
2000 – Básník tisíciletí 2000, International Poets Academy, Indie
2000 – Čestný občan Joal-Fadiouth, Senegal
2002 – Velká cena za poezii, udělená Mezinárodní společností řeckých spisovatelů
2005 – 100 nejlepších spisovatelů roku 2005, International Biographical Centre, Cambridge
2005 – Profesionál roku 2005, International Biographical Centre, Cambridge
2005 – Muž roku 2005, American Biographical Institute
2005 – Čestné uznání za výjimečný přínos frankofonii, Uznání Maurice-Cagnon, Mezinárodní rada pro frankofonní studie
2006 – Master Diploma for Specialty Honors in Writing, World Academy of Letters, États-Unis
2006 – International Peace Prize 2006, United Cultural Convention, États-Unis

Česky vyšlo
Africké pohádky (Brio, 2006)

Autorovy stránky
http://webplaza.pt.lu/public/kamanda/

Zdroj http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/455087-kama-sywor-kamanda

 

 


Myšlenky z knih

Podíváme-li se kdekoli do historie veřejného školství a povinné školní docházky, najdeme u kořene ani ne tak mylný altruismus, jako spíše vědomou snahu vytvořit z lidí takovou masu, jakou si přály politické elity. Tvrdohlavé menšiny měly být donuceny splynout s většinovou masou. Všem občanům měly být neustále vštěpovány občanské povinnosti, které vždy zahrnovaly poslušnost státnímu aparátu. Ovšem, jestliže má být masa obyvatelstva vzdělávána ve státních školách, jak by se mohly státní školy nestat mocným nástrojem pro hlásání poslušnosti státním autoritám?
Murray N. Rothbard