conrad150.jpg

Joseph Conrad, vlastním jménem Józef Teodor Konrad Nalęcz Korzeniowski
(*3. 12. 1857, Berdyčiv - 3. 8. 1924, Canterbury)

anglický spisovatel polského původu, námořní kapitán

Narodil se v dnes ukrajinském městě Berdyčiv (poblíž Žytomyru). V sedmnácti letechse po smrti svých rodičů vydal Conrad do Marseille a stal se námořníkem na francouzských obchodních lodí plavících se do Karibiku. Ke konci sedmdesátých let přešel k anglickému loďstvu, roku 1886 dosáhl hodnosti kapitána a získal britské státní občanství. Roku 1890 při plavbě po řece Kongo vážně onemocněl malárií a musel se postupně vzdát své námořnické kariéry. Roku 1894 se proto natrvalo usadil v Anglii a začal se věnovat literární činnosti.

Přestože si angličtinu osvojil až v dospělosti, napsal všechny své romány, novely a povídky anglicky, a to s takovou propracovaností a jazykovou bohatostí, že se stal jedním z největších mistrů anglické prózy. Ve svých knihách se snažil ukázat život člověka jako sled neustálých vnitřních bojů, v nichž jediná chvilka slabosti, mající za následek zakolísání v odpovědnosti vůči druhým, vede často k neodčinitelné pohromě.

Za nejvýznamnější prózy jsou považovány román Lord Jim a novela Srdce temnoty, spojené vypravěčem Marlowem a zachycující zhoubné rysy kolonialismu a psychologickou složitost lidského jednání člověka vyvázaného ze světa západní civilizace.

Bibliografie:

Almayerův vzdušný zámek (Almayer's Folly, 1895, česky též jako Almayerův blud)
Vyhnanec z ostrovů (The Outcast of the Islands, 1896)
Černoch z lodě Narciss (The Nigger of the Narcissus, 1897)
Povídky neklidu (Tales of Unrest, 1898),
Lord Jim (1900)
Mládí a jiné povídky (Youth and Other Stories, 1902),
U konce sil (At the End of the Tether, 1902),
Srdce temnoty (The Heart of Darkness, 1902)
Tajfun a jiné povídky (Typhoon and Others Stories, 1903)
Nostromo (1904, česky též jako Věrný Nostromo)
Zrcadlo moře (The Mirror of the Sea, 1906) eseje
Tajný agent (The Secret Agent, 1907)
Vítězství (Victory, 1911)
Mezi mořem a pevninou (Twixt Land and Sea, 1912)
Hranice stínu (The Shadow-Line, 1917)
Záchrana (The Rescue, 1920)
Pirát (The Rover, 1923)
Povídky z doslechu (Tales of Hearsay, 1925),
Polední eseje (Last Essays, 1926)

Textcredit: Wikipedia

Inspirující myšlenky...

Cílem Těch nahoře je zůstat, kde jsou. Cílem Těch uprostřed je vyměnit si místo s Těmi nahoře. Cílem Těch dole, pokud mají nějaký cíl – je totiž trvalou charakteristiko u Těch dole, že jsou příliš zkrušeni dřinou, než aby si častěji uvědomovali cokoli mimo svůj každodenní život – je zrušit všechny rozdíly a vytvořit společnost, v níž si budou všichni lidé rovni. A tak se v průběhu dějin znova a znova odehrává boj, který je ve svých hlavních obrysech stále stejný. Po dlouhá období se zdá, že Ti nahoře jsou bezpečně u moci, ale dříve či později pokaždé přijde chvíle, kdy buď ztratí víru v sebe nebo schopnost účinně vládnout, nebo obojí. Potom je svrhnou Ti uprostřed, kteří získají Ty dole na svou stranu předstíráním, že bojují za svobodu a spravedlnost. Jakmile Ti uprostřed dosáhnou svého cíle, uvrhnou Ty dole nazpět do dřívějšího postavení otroků a sami se stanou Těmi nahoře. Od jedné ze zbývajících skupin se okamžitě odtrhne nová skupina Těch uprostřed a boj začíná nanovo. Z těch tří skupin se jen Těm dole nikdy ani dočasně nepodaří dosáhnout svého cíle.
Orwell, 1984