zbavitel dusan biografie preklady

Dušan Zbavitel (*7. 5. 1925, Košice – 7.8. 2012, Praha)

významný indolog, překladatel, spisovatel

Odbornou specializací PhDr. Dušana Zbavitele, DrSc. byla bengálská literatura a na tomto poli získal světový věhlas. Indologii studoval na UK v letech 1945–1948. Poté pracoval jako vědecký pracovník do Orientálního ústavu Akademie věd až do vynuceného odchodu v roce 1971. Pak pracoval jako překladatel. Od roku1978 působil jako učitel sanskrtu a bengálštiny na pražské Jazykové škole.
Po celý bživot byl odborně činný, zejména jako překladatel ze sanskrtu, pálijštiny, bengálštiny, angličtiny a němčiny. Celkem napsal a přeložil přes 200 knih.
Za svou badatelskou a překladatelskou činnost byl mnohokrát odměněn. Byl držitelem Státní ceny za překladatelské dílo a dostal také nejvyšší státní indické vyznamenání Padma bhúšan, které je běžně vyhrazeno jen rodilým Indům.
Zajimavé je, že indolog a překladatel Dušan Zbavitel, který do češtiny převedl celé Thákurovo dílo, se narodil 7. května 1925 a zemřel 7. srpna 2012. Bengálský básník a filosof Rabíndranáth Thákur, držitel Nobelovy ceny, se narodil 7. května 1861 a zemřel 7. srpna 1941.

Díla v seznamu Národní knihovny >>

Monografie
Oriental Studies in Czechoslovakia. Prague: Orbis, 1959. Přeloženo též do němčiny, francouzštiny a ruštiny.
Rabíndranáth Thákur: Vývoj básníka. Praha: Orbis, l961.
Bengali Folk-Ballads from Mymensigh and the Problem of their Authenticity. Calcutta: University of Calcutta, 1963.
Non-Finite Verbal Forms in Bengali. Prague: Academia, 1970.
Bangladéš: Stát, který se musel zrodit. Prague: ČTK, Pressfoto, 1973.
Bengali Literature. Wiesbaden: Harrassowitz, 1976.
Jedno horké indické léto. Praha: Panorama, 1982. Překlad do ruštiny: Odno žarkoje indijskoje leto. Moskva: Nauka, 1986.
Starověká Indie. Praha: Panorama, 1985.
Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti. Praha: DharmaGaia, 1993. ISBN 80-901225-5-8.
Otazníky starověké Indie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-241-3.
Bengálská literatura: Od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi. Praha: ExOriente, 2008. ISBN 978-80-904246-0-9.

Kolektivní díla
Pohádka o písni a jiné indické povídky. Praha: SNKL, 1953.
DZ, Erich Herold a Kamil Zvelebil. Indie zblízka. Praha: Orbis, 1960.
DZ a Jan Marek. Dvakrát Pákistán. Praha: Orbis, 1964. Překlad do němčiny: Zweimal Pakistan. Leipzig: Brockhaus, 1966. Překlad do ruštiny: Dva Pakistana. Moscow: Nauka, 1966.
Bozi, bráhmani, lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. Překlad do ruštiny: Bogi, brachmany, ljudi. Moscow: Nauka, 1969.
Slovník spisovatelů Asie a Afriky. Praha: Odeon, 1967.
Moudrost a umění starých Indů. Praha: Odeon, 1971.
Dictionary of Oriental Literatures. Vol. 2: South and South-East Asia. London: Allen and Unwin, 1973.
Setkání a proměny. Praha: Odeon, 1976. Překlad do polštiny: Spotkania i przemiany. Warsaw: Panstwo wydav., 1983
Bohové s lotosovýma očima: Hinduistické mýty v indické literatuře tří tisíciletí. Praha: Vyšehrad, 1986. 2. vyd. 1997. ISBN 80-7021-215-2.
DZ a Dana Kalvodová. Pod praporem krále nebes: Divadlo v Indii. Praha: Odeon, 1987.
DZ a Jaroslav Vacek. Průvodce dějinami staroindické literatury. Třebíč: Arca JiMfa, 1996. ISBN 80-85766-34-5.
DZ, Miloslav Krása, Dagmar Marková. Indie a Indové: Od dávnověku k dnešku. Praha: Vyšehrad, 1997. ISBN 80-7021-216-0.
Základní texty východních náboženství. Sv. 1: Hinduismus. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-846-6.
Základní texty východních náboženství. Sv. 2: Raný indický buddhismus. Praha: Argo, 2008. ISBN 978-80-7203-916-6.

Učebnice
Učebnice bengálštiny. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1953.
Lehrbuch des Bengalischen. Heidelberg: J. Groos, 1970. 2. vyd. 1989, 3. vyd. 1996. ISBN 978-3-87276-142-2.
Bengálština. Praha: SPN, 1971.
Sanskrt. Brno: UJEP, 1987.
DZ a Jaroslav Strnad. Učebnice sanskrtu. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1200-3. (Revidovaná a rozšířená verze učebnice z roku 1987.), 2. vyd. 2012.

Překlady z bengálštiny
Odpor: Výbor z povídek mladých bengálských autorů. Praha: Československý spisovatel, 1951.
Bhattáčárja, Sukánta. Písně hladu a revoluce. Praha: Mladá fronta, 1953.
Thákur, Rabíndranáth. Pouť za člověkem. Praha: SNKLHU, l954.
Bandjopádhjáj, Mánik. Plavec na řece Padmě. Praha: Československý spisovatel, 1954.
Bengálské milostné balady. Praha: SNKLHU, 1956. Překlad do němčiny: Bengalische Balladen. Leipzig: Insel-Verlag,1977.
Thákur, Rabíndranáth. Básně a veršovaná dramata. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. (Spisy Rabíndranatha Thákura, sv. 1.)
Thákur, Rabíndranáth. Gora. Dvě sestry. Praha: SNKLHU, 1959 (Spisy Rabíndranatha Thákura, sv. 2.)
Thákur, Rabíndranáth. Povídky, essaye a projevy. Praha: SNKLHU, 1960. (Spisy Rabíndranatha Thákura, sv. 3.)
Thákur, Rabíndranáth. Poslední báseň. Praha: SNKLU, 1961. 2. vyd.: Praha: Vyšehrad, 2000. ISBN 80-7021-450-3.
Ishák, Ábu. Začarovaný dům. Praha: SNKLU, 1962.
Thákur, Rabíndranáth. Země karet. Praha: NČVU, 1962.
Bandjopádhjáj, Mánik. Tanec loutek. Praha: SNKLU, 1964.
Gangopádhjáj, Narájan. Vzdušné zámky. Praha: Odeon, 1967.
Thákur, Rabíndranáth. Gítáňdžali. Praha: Supraphon, 1973.
Valíulláh, Said. Strom bez kořenů. Praha: Odeon, 1974.
Thákur, Rabíndranáth. Muž a žena. Praha: Odeon, 1976. 2. vyd.: Praha: Vyšehrad, 2000. ISBN 80-7021-382-5.
Bandjopádhjáj, Bibhútibhúšan. Píseň o cestě. Praha: Mladá fronta, 1978. 2., opr. a rozš. vyd.: Praha: ExOriente, 2010. ISBN 978-80-904246-6-1.
Basu, Samareš. Pouť za nektarem nesmrtelnosti. Praha: Odeon, 1982.
Thákur, Rabíndranáth. Na břehu řeky Zapomnění. Praha: BB/art, 2005. ISBN 80-7341-694-8
Šankar. Lidská džungle. Praha: ExOriente, 2011. ISBN 978-80-904246-7-8.

Překlady ze sanskrtu a pálijštiny
Sómadéva. Oceán příběhů. 2 sv. Praha: Odeon, 1981.
Rámájana. Praha: Argo, 2000. ISBN 80-7203-264-X. 2., opr. vyd. 2015. ISBN 978-80-257-1410-2.
Kautiljova Arthašástra, aneb, Učebnice věcí světských. Praha: Arista, 2001. ISBN 80-86410-02-1.
Upanišady. Praha: DharmaGaia, 2004. ISBN 80-86685-34-9.
O copatých mniších, šibalech a nevěrných manželkách: příběhy ze staré Indie. Praha: Knižní klub, 2007. ISBN 978-80-242-1718-5.
Džátaky: Příběhy z minulých životů Buddhy. 2., rozš. vyd. Praha: DharmaGaia, 2007. ISBN 978-80-86685-75-5.
Mánavadharmašástra, aneb, Manuovo ponaučení o dharmě. Praha: ExOriente, 2009. ISBN 978-80-904246-5-4.

Zdroj děl Wikipedia a Národní knihovna


Inspirující myšlenky...

Připraví vás škola na vstup do světa práce? Pokud máte v plánu drhnout podlahu nebo montovat plastové hračky celý svůj život, pak ano. Škola vám zlomí ducha, abyste později nebojovali, když se vám v dospělosti neděje nic nádherného. Když na to přijde, škola vás připraví na přijetí jakékoliv práce, kterou nemáte rádi, ať už to je doktor nebo sekretářka. Škola vás však nenaučí, jak najít své vlastní sny a jak je uskutečnit.
Grace Llewelyn