turnovska

Jarmila Turnovská (*11. 8. 1930, Praha - †1. 3. 2010, Praha)

dramaturgyně a scenáristka

Patří k zakladatelské generaci ČST. Vystudovala dramaturgii na DAMU a už před jejím dokončením nastoupila do televize. Přišla do dětského vysílání, kde dostala na starost program pro mateřské školy. Dramaturgii dětských pořadů a psaní scénářů se věnuje dodnes. Na jejím kontě je několik desítek pohádek (O víle Amálce, Koho ofoukne větříček, Popelka a další).

V letech 1969 a 1974 psala spolu s režisérkou Vlastou Janečkovou scénář k celkem třináctiletému seriálu Kamarádi. O několik let později námět zpracovala i do knižní podoby.

Scénáře (výběr)
Popelka (1969) Kamarádi (1969) Kamarádi (1974)
Princezny nejsou vždycky na vdávání (1985)
Koho ofoukne větříček (1991)
O princezně, která nesměla na slunce (1997)
O víle Amálce (2001)

Dramaturgie (výběr)
Kde padají hvězdy (1995) (TV seriál)
Když se slunci nedaří (1995) (TV seriál) Eine Kleine Jazzmusik (1996)
Josef a Ly (2004) (TV seriál) 

Inspirující myšlenky...

Cílem Těch nahoře je zůstat, kde jsou. Cílem Těch uprostřed je vyměnit si místo s Těmi nahoře. Cílem Těch dole, pokud mají nějaký cíl – je totiž trvalou charakteristiko u Těch dole, že jsou příliš zkrušeni dřinou, než aby si častěji uvědomovali cokoli mimo svůj každodenní život – je zrušit všechny rozdíly a vytvořit společnost, v níž si budou všichni lidé rovni. A tak se v průběhu dějin znova a znova odehrává boj, který je ve svých hlavních obrysech stále stejný. Po dlouhá období se zdá, že Ti nahoře jsou bezpečně u moci, ale dříve či později pokaždé přijde chvíle, kdy buď ztratí víru v sebe nebo schopnost účinně vládnout, nebo obojí. Potom je svrhnou Ti uprostřed, kteří získají Ty dole na svou stranu předstíráním, že bojují za svobodu a spravedlnost. Jakmile Ti uprostřed dosáhnou svého cíle, uvrhnou Ty dole nazpět do dřívějšího postavení otroků a sami se stanou Těmi nahoře. Od jedné ze zbývajících skupin se okamžitě odtrhne nová skupina Těch uprostřed a boj začíná nanovo. Z těch tří skupin se jen Těm dole nikdy ani dočasně nepodaří dosáhnout svého cíle.
Orwell, 1984