Inspirující myšlenky...

A vôbec, hudba je čosi strašné ... Hudba pôsobí, že zabúdam na seba, na svoje skutočné položenie, prenáša ma do akéhosi iného, nezvyčajného duševného stavu: pod vplyvom hudby sa mi zdá, že cítim to, čo vlastne necítim, že chápem to, čo nechápem, že môžem to, čo nemôžem...
Lev Tolstoj, Kreutzerova sonáta