pridal antonin biografie

Antonín Přidal (*13. 10. 1935, Prostějov - †7. 2. 2017, Brno)

překladatel, spisovatel, publicista, vysokoškolský pedagog

Vystudoval angličtinu a hispanistiku, v letech 1960–1970 pracoval v literárně-dramatické redakci Československého rozhlasu v Brně a spolupracoval s časopisy Host do domu a Světová literatura. Dalších dvacet let se věnoval literární a překladatelské činnosti ve svobodném povolání, dlouho pod cizím jménem. Od roku 1990 působí na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde byl roku 1993 jmenován profesorem. Zde založil a vede ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky a přednáší o dějinách divadla a literatury. Zprostředkoval českým čtenářům to zásadní z anglicky i španělsky psané poezie, prózy i dramat (Lorky, Shakespeara, Hellera, Updikea, Singera, Chestertona, Lodge, Leara, Rostena, Ruize, Padróna). Získal mnoho ocenění za překlady literárních děl i rozhlasovou a televizní tvorbu.

Rozhlasové hry
Všechny moje hlasy (1967)
Sudičky (1968)
Všechny moje hlasy a jiné hry 1994
Políček č. 111 / Atentát v přízemí / Noční žokej / Elektrický nůž / Noc potom Kniha rozhlasových her, 2006

Moderátor populárních tv pořadů Klub Netopýr a Z očí do očí.

Knihy
Kouzlo nechtěného 2008
Potulky knihami a časem 2011
Zpovědi a odposlechy 2015 (sbírka básní)

Překlady z angličtiny
Bly, Robert: Básně (VB, revue Prostor, 45-46/2000)
Capote, Truman: Vánoční vzpomínka (A Christmas Memory; P, Host do domu, 12/1967)
Forsyth, Frederick: Den pro Šakala (The Day of the Jackal; R, Praha, Odeon 1975, jako Mirek Čejka; Praha, Odeon 1980, jako Mirek Čejka; Praha, Knižní klub 1996; Praha, Euromedia 1999)
Grossmith, George: Deník pana Nuly (The Diary of a Nobody; R, Praha, Odeon 1976, jako Mirek Čejka)
Hazlitt, William: Myšlenky lehké jako vzduch (VB, Praha, Odeon 1977, jako Mirek Čejka)
Heller, Joseph: Bůh ví (God Knows; R, Praha, Odeon 1991)
Heller, Joseph: Něco se stalo (Something Happened; R, Praha, Odeon 1982, jako Mirek Čejka; Praha, BB art 1998)
Chesterton, Gilbert Keith: Létající hospoda (The Flying Inn; R, in: Létající hospoda / Napoleon z Notting Hillu, Praha, Odeon 1975, jako Mirek Čejka; in: Napoleon z Notting Hillu / Létající hospoda / Návrat Dona Quijota, Praha, Odeon 1985)
Kinnell, Galway: Galway Kinnell - básnický samorost v nejlepší americké tradici (VB, Světová literatura, 2/1985)
Kinnell, Galway: Věci, o kterých s nikým nemluvím (VB, Praha, Odeon 1986)
Lear, Edward: Kniha třesků a plesků (A Book of Nonsense; BB, Praha, Odeon 1984)
Lear, Edward: Velká kniha nesmyslů (The Complete Nonsense; BB, Praha, Mladá fronta 1998)
Lodge, David: Den zkázy v Britském muzeu (The British Museum Is Falling Down; R, Praha, Odeon 1974, jako Miroslav Čejka; Praha, Ivo Železný 1995)
Lodge, David: Hostující profesoři (Changing Places; R, Praha, Odeon 1980, jako Mirek Čejka; Praha, Odeon 1989, jako Mirek Čejka; Praha, Knižní klub 1993)
Lodge, David: Svět je malý (Small World; R, Praha, Odeon 1984)
Lowell, Robert: Zjizvené nebe (VB, Praha, Odeon 1983)
Mailer, Norman: Zabiják (The Killer: A Story; P, in: Ročenka zahraničních literatur, Praha, Odeon 1966)
Priestley, J(ohn) B(oynton): Dobří kamarádi (The Good Companions; R, Praha, Mladá fronta 1980, jako Jan Zábrana)
Rexroth, Kenneth: Spirály času (VB, Praha, Mladá fronta1989)
Rosten, Leo: Pan Kaplan má stále třídu rád (O Kaplan! My Kaplan!; R, Praha, Odeon 1987; Praha, Odeon 1988; Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1995)
Saroyan, William: Jaký to svět, pravil cyklista (What a World, Said the Bicycle Rider; P, Host do domu, 9/1965)
Shakespeare, William: Othello (Othello; D, Praha, Dilia 1982; premiéra i tisk Brno, Městské divadlo 1996)
Shakespeare, William: Večer tříkrálový (Twelfth Night; D, Praha, Dilia 1981)
Singer, Isaac Bashevis: Korunka z peří (A Crown of Feathers and Other Stories; PP, Praha, Argo 1998, + další překladatelé)
Singer, Isaac Bashevis: Rabín a čarodějnice (When Shlemiel Went to Warsaw and Other Stories; PP, Praha, Albatros 1997)
Singer, Isaac Bashevis: Stará láska a jiné povídky (VP, Praha, Odeon 1987; Praha, Odeon, 1990)
Singer, Isaac Bashevis: Staré lásky (Old Love; PP, Praha, Argo 2000, + další překladatelé
Singer, Isaac Bashevis: Vášně (Passions and Other Stories; PP, Praha, Argo 2000)
Thomas, Dylan: Pod Mléčným lesem (Under Milk Wood; D, Praha, Dilia 1993)
Updike, John (Hoyer): Králík je bohatý (Rabbit Is Rich; R, Praha, Odeon 1990)
Updike, John (Hoyer): Milenci a manželé (VP, Praha, Odeon 1984)
Weissbort, Daniel: Změna stylu (VB, Světová literatura, 4/1990)
White, Patrick: Oko uragánu (The Eye of the Storm; R, Praha, Odeon 1978, jako Mirek Čejka)
White, Patrick: Poušť Johanna Vosse (Voss; R, Praha, Svoboda 1980)
White, Patrick: Strom člověka (The Tree of Man; R, Praha, Svoboda 1984)
White, Patrick: Sukně z listí (A Fringe of Leaves; R, Praha, Odeon 1983; Praha, Odeon 1986)
Wilner, Herbert: Pan profesor v divočině (Dovisch in the Wilderness; P, Světová literatura, 6/1967)

Překlady z francouzštiny
Molière: Tartuffe (Tartuffe; D, Praha, Dilia 1981)

Překlady ze španělštiny
Arrufat, Antonio: Stařec (El viejo; P, Světová literatura, 6/1965)
García Lorca, Federico: Dům Bernardy Alabové (La casa de Bernarda Alba; D, in: Hry a hříčky, Praha, Odeon 1986)
García Lorca, Federico: Fantastická ševcová (La zapatera prodigiosa; D, in: Hry a hříčky, Praha, Odeon 1986)
García Lorca, Federico: Krvavá svatba (Bodas de Sangre; D, in: Hry a hříčky, Praha, Odeon 1986)
García Lorca, Federico: Pimprlata (Los títeres de cachiporra; D, in: Hry a hříčky, Praha, Odeon 1986)
García Lorca, Federico: Yerma (Yerma; D, in: Hry a hříčky, Praha, Odeon 1986)
Padrón, Justo Jorge: Kruhy pekla (Los círculos del infierno; BB, Praha, Ivo Železný 1996)
Ruiz, Juan: Kniha pravé lásky (Libro de Buen Amor; BB, Praha, Odeon 1979)


Inspirující myšlenky...

Dřívější zpupné přednosti, jimiž se lidské zvíře povyšovalo nad ostatní zvířata, už padají. Víme, že lidská bytost není jediná, která myslí, mluví nebo pracuje. Každý živočišný druh má svoje zvláštnosti, jimiž vyniká, a jiné mu chybí. Ale domnělé přednosti lidí jsou spíš náhražkami nějakých nedostatků. Zbývá zhodnotit, jestli vysoká rozumovost člověka není víc na škodu než k užitku. Podle ničivé úlohy, kterou lidstvo hraje v přírodní rovnováze, bychom mohli směle prohlásit, že lidská vysoká rozumovost je v podstatě chorobně přerostlá rozbujelost, cosi jako rakovina nebo šílenství. Než vysoce mravní a mrvní člověk začal zavádět řád, život se udržoval dokonale jistě a svobodně, když si každý dělal, co chtěl v tom chaosu anarchie.
Misantrop: Vegan - člověk, nebo zvíře?