padych jan

Jan Padych (*8. 3. 1954, Jeseník)

spisovatel

Po absolvování střední ekonomické školy pracoval v obchodních organizacích v kontrolních a řídících funkcích na krajské i podnikové úrovni. V porevolučních letech působil převážně v pojišťovnictví, v letech 1994-1995 také jako jazykový redaktor v knižním  nakladatelstvích Optys v Opavě. Od r. 2006 pracuje v bezpečnostních agenturách.
V roce 2004 společně se synem Danielem založili nakladatelství (nakl. Daniel Padych). https://padychbooks.com

Jan Padych od mládí tíhnul k nejstarším dějinám a reáliím nejstarších kultur. Velmi se zajímal o starověké dějiny, také o pravěk střední Evropy. Odtud jeho zájem o nejstarší dějiny náboženství, včetně dějin magie a pověr. Vztah k pradávné historii vedl Jana Padycha k samostudiu. Své vědomosti doplňoval i dlouholetými diskusemi a korespondencí s odborníky. Jedním z nejvýznamnějších byl Profesor Rudolf Mertlík, klasický filolog, spisovatel, básník a překladatel, jeden ze zakladatelů Antické knihovny, se kterým se setkával v letech 1972 – 1985 (antická literatura, dějiny, reálie). Mnoho poznatků získal rovněž od PhDr. Jiřího Pavelčíka, CSc, archeologa a etnografa (1993 – 2009). Také od Mgr. Martina Golce Ph.D., archeologa a speleologa (2004 – 2008).

Knihy:

Sibyla a démonismus (1991, vydalo nakl. Petit družstva Sampex Ostrava), ISBN 80-900082-3-2)
Fotbalový generál (1995, vydalo nakl. Optys v Opavě), ISBN 80-85819-28-7)
Krysa v hlavě (1996, vydalo nakl. Sena v Ostravě), ISBN 80-86004-00-7)
Z pravěkých ság – Nesmrtelný (2000, vydalo nakl. Alpress ve Frýdku Místku), ISBN 80-7218-385-0)
Bouře ve sklenici piva – pojišťovácký román (2004, vydalo nakl. Daniel Padych v Ostravě), ISBN 80-903492-1-8)
Čas vlků (2007, vydalo nakl. Alfa Publishing v Praze), ISBN 978-80-86851-70-9)
Pravěké ženy a jejich velké tajemství (2013, vydalo nakl. Daniel Padych v Ostravě), ISBN 978-80-903492-2-3)
Autor připravil k vydání 6-dílný román, který se chystá vydat na svém autorském webu www.padychbooks.com v průběhu června 2016:
Prastará tajemství, díl 1., Syn významného (2016, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Prastará tajemství, díl 2., Drtící palice (2016, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Prastará tajemství, díl 3., Strážci ohňů (2016, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Prastará tajemství, díl 4., Jestřábí děvka (2016, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Prastará tajemství, díl 5., Příchod neznámého (2016, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Prastará tajemství, díl 6., Hněv předků (2016, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Bankéři z pergoly (2017, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Náš archaický svět (2017, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Příběhy z pravěku a ze současnosti (2017, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Machrovat by se nemělo (2017, vydalo Nakladatelství Daniel v Ostravě)
Vojna je krásná a každému ji přeji (2017, vydalo nakladatelství Daniel v Ostravě)
Starý pes, co dělal kariéru (2018, vydalo nakladatelství Daniel v Ostravě)

Inspirující myšlenky...

Lidstvo zcela evidentně spěje k úpadku: Šílený kolotoč výroby se netočí pro spotřebu, ale pro další výrobu. Tzv. konzumní společnost ve své podstatě nemá čas nic konzumovat. Jejím skutečným, byť skrytým cílem není spotřeba, ale výroba. Proto je potřeba najít v sobě vůli k rozbití onoho začarovaného kruhu a dopustit se suverénního, svobodného činu. Vymanit se ze sociální determinovanosti, která není ničím jiným než dovedně kamuflovaným otroctvím: otroctvím, které ovšem stejnou měrou postihuje bankéře i nádeníka. Je to otroctví práce, ve smyslu užitečné činnosti. Neboť člověk se odcizil sám sobě, to znamená zvířeti, které v něm přebývá.
Georges Bataille, Svrchovanost