mornstajnova spisovatelka
Mornštajnová Alena
(*24. 6. 1963, Valašské Meziříčí)

Spisovatelka a překladatelka

Vystudovala angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity

Bibliografie:
Slepá mapa (2013)
Hotýlek (2015)
Hana (2017)
Strašidýlko Stráša (2018) – kniha pro děti
Tiché roky (2019)

Inspirující myšlenky...

Slavnostní oběť – akt vytvářející posvátno – je toho příkladem. Ve své nejvyšší (a také nejčastější) formě je oběť rituálním odsouzením člověka nebo zvířete k smrti. V dávnověku mohlo být i samo usmrcení zvířete předmětem zákazu, čímž by se zdůvodnily vražedné usmiřovací rituály. Dnes je postihováno všeobecným zákazem pouze usmrcení člověka. Právě pomocí této oběti je možné podílet se na zločinu, jenž se takto stává společným zločinem všech účastníků: jde o svaté přijímání.
Georges Bataille, Erotika, opora morálky