karafiat.jpg Jan Karafiát (*4. 1. 1846, Jimramov na Moravě - †31. 1. 1929, Praha)

český evangelický kněz, teolog a spisovatel

Právem je Karafiátovo jméno spojováno s jedinou knihou - Broučky. Od roku 1876, kdy vyšla poprvé, uplynulo více než 120 let a dočkala se půl stovky vydání! A to ještě - díky nevinným modlitbičkám - byla po 40 let na indexu. Popularitou s ní v naší dětské literatuře mohou soutěžit jen národní pohádky. A právem. Autorova fantazie, přístupná dětskému vnímání, se mísí s realitou běžného života, nechybí laskavý humor, pochopení pro slabost, a především láska a pevné rodinné vztahy, pro dítě tak důležité. O antropomorfizaci říše hmyzu se pokusili i další autoři - Josef Hais-Týnecký, nověji pak zejména Ondřej Sekora - kterým ale právě tento přístup citelně schází.

Autor Broučků pocházel ze starého a vzdělaného rodu Karafátů z Jimramova. Evangelickým farářem byl už jeho strýc Václav Karafiát, který studoval s F. Palackým v Prešpurku (Bratislavě), známými vlastenci a milovníky knih byli v 19. století i další členové rodu. Sám Jan studoval teologii v Berlíně, Bonnu a Vídni (1866-69) a stal se pak správcem evangelického semináře v Čáslavi (1762-64). Poté působil v letech 1874-95 na faře ve Hrubé Lhotě na Valašsku. Pro rozpory s církevní radou ve Vídni odešel do Prahy, kde žil jako soukromník. Po deset let tu vydával dvouměsíčník Reformované listy, které ponejvíce zaplňoval sám články o biblických studiích a kázáními. Vedle toho anonymně publikoval i teologické spisy a povídky. Pustil se rovněž do revize textů Bible kralické (1920), ovšem lpění na původním jazyku a vlastní teologické interpretace text natolik zatemnily, že je na mnoha místech nesrozumitelný. Také další pokračování Broučků a Karafiátův pětisvazkový vlastní životopis už větší popularity nedosáhly.

Bibliografie:

Broučci: Pro malé i velké děti, 1876
Broučkova pozůstalost
       - 30 pohádek, 1900
       - Písničky svobodného, 1900
Broučkovy pohádky a písničky, 1947
Kamarádi, 1873
Karafiátova čítanka, 1924
Kázání Jana Karafiáta, 1941
Křesťanské učení/Katechismus Jana Karafiáta, 1876
Mistr Jan Hus, 1872
Paměti spisovatele Broučků
       - Doba imramovská, 1919
       - Doba práce A: Dvacet let na Valašsku, 1923
       - Doba práce B: Přes třicet let v Praze, 1928
       - Na školách ještě vyšších, 1922
       - Na školách středních a vysokých, 1921
Rozbor kralického Nového zákona co do řeči a překladu, 1878
Šestnáctero pražských kázání, 1905
Z dopisů spisovatele Broučků Jana Karafiáta z let 1869-1899, 1934

Vybráno z knihy:
Milan Churaň a kolektiv
Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století
Vydalo nakladatelství Libri, 1998
a doplněno z dalších zdrojů

Inspirující myšlenky...

Cožpak časopisy jsou svobodné? Jsme snad my svobodní? Když si pomyslím, že je zapotřebí snad osmadvaceti formalit, aby se mohla spustit loďka na řeku, dostávám chuť odstěhovat se mezi lidožrouty! Vláda nás požírá! Všechno náleží jí, filosofie, právo, umění, boží vzduch. Připíjím na úplné zničení nynějšího řádu, to jest všeho, čemu se říká výsada, monopol, direkce, hierarchie, autorita, stát!
Gustave Flaubert (2.12. 1821 – 8.5. 1880), Citová výchova