haj_felix150.jpg

Felix Háj (*27. 5. 1887, Mníšek pod Brdy - †25. 7. 1934, Mníšek pod Brdy)

F. Háj nebo též Felix Háj byl literální pseudonym spisovatelky Marie Wagnerové, roz. Černé (27. května 1887, Mníšek pod Brdy – 25. července 1934, tamtéž) píšící zejména idylické romány a románové cykly pro mládež.

Pocházela z rodiny ředitele mníšecké obecné školy, vystudovala učitelský ústav v Českých Budějovicích. Po maturitě se vrátila do Mníšku, kde se provdala a působila jako varhanice a učitelka hudby. Její muž byl odveden na vojnu, po jeho návratu se rozvádějí. Po rozvodu až do smrti pracovala jako hospodyně na faře.

Vedla místní ženský pěvecký sbor, pořádala besídky a hudební akademie, byla i dlouholetou funkcionářkou Sokola. V roce 1927 se stala členkou 'Družiny literární a umělecké'.

Dílo
Hlavní dílo autorky představuje sedmidílný cyklus o Káji Maříkovi (později nastaven o další díly), kterým proslavila své rodné městečko (byť je v knize přejmenovala na Lážov) a pětidílný cyklus o řídících Márince.

Hlavními postavami cyklu Školák Kája Mařík jsou fiktivní postavy dvou dětí, Kája Mařík a Zdena Rédlová. Sedmidílný cyklus je provází od narození až k dospělosti a svatbě, další připsané knihy pak se buďto vracejí k jejich dětství nebo pojednávají o jejich potomcích. Cyklus je určen především mládeži, čtou ho však i dospělí. Pro své moralistní a prokatolické vyznění bylo toto dílo za komunistické totality zakázané, což jen přispělo k jeho větší oblíbenosti (zejména mezi dospělými). Nové souborné vydání, které vyšlo na počátku 90. let bylo rychle rozebráno, později se dokonce objevilo fiktivní pokračování Kájovi vnuci, které mapuje další osudy Kájových vnuků, tvrdí, že postavy z cyklu Kája Mařík jsou skutečné, a je doplněna kuchařkou, která obsahuje recepty na jídla zmiňovaná v knihách o Kájovi.

Přehled děl
Pozdě, 1924
K. Dariš, 1926
Školák Kája Mařík, 1926–31 (7 dílů)
Lásky světlo a vášně stín, 1927
Blanka zahradníkova, 1928
Než láska zavolá, 1928
Pohádky, 1928
Přišel život, 1928
Řídících Márinka, 1928-31 (5 dílů)
Maryčka, 1929
Hanička Šeborová, 1930
Kája Mařík v pohádce, 1932
Kájovy děti, 1932
Kájovy nejmilejší pohádky, 1932
Kájovy prázdniny, 1932
Kájova dobrodružství od posvícení do jara, 1934
Kájovo mládí, 1934
Až potom…, 1934
Kájovy radosti a trampoty, 1934
Příhody Káji Maříka, 1939
První a druhá pohádka paní řídící. Vánice, 1944
Za písničkou. Staník má spalničky. Nejkrásnější hromnička, 1944

převzato z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Inspirující myšlenky...

Šavle a bodáky, jak vy též sám uznáte, nepoužívají se k poctivé práci. Šavlemi a bodáky nedobývám ze země ničeho. Ručnicemi a děly neořu. Šavlemi mohu ale krájet lidi, bodáky párat břicha svých bližních a ručnicemi a děly postřílet doma svého vlastního otce a zastřelit bratry. A tomu všemu říkáte nutnost. Chcete se dovolávat Boha k neobyčejné vraždě. Když se dva honci prasat pobijí, ženete je před soud a odsuzujete pro pár bezvýznamných ran. Sami ale tisíce lidí ženete do války, kde nutíte je zabíjet se navzájem, pro zájmy jednotlivce, který náhle prohlásil, že je uražen. A poněvadž sám nemá tolik odvahy se řezat, prohlašuje to za urážku státu, zbaví rodiny živitelů, navádí tisíce lidí ku žhářství a vy, kteří hlásáte lásku k bližnímu a vraždu pokládáte za smrtelný hřích, asistujete každému zákeřnictví a před bitvami modlíte se, aby to dobře dopadlo. A jak jinak si to slovo dobře představujete, než ve formě 'vraždy'? Ovšem že to jmenujete jinak. Vlastenectvím, statečným činem obhájců vlasti a podobně.
Jaroslav Hašek, Nazarénští