Image

Dominik Filip (*18. 8. 1879, Jičín - †28. 11. 1946, Praha)

spisovatel, publicista

Byl středoškolským profesorem, redaktorem Úhoru, literárně kritického časopisu, zaměřeného na literaturu pro děti a mládež, úředníkem ministerstva školství, pracovníkem Společnosti přátel literatury pro mládež a Masarykova lidovýchovného ústavu. Soustavně se zabýval teorií a kritikou dětské literatury, publikoval mnoho teoretických prací, především o pohádkách. Třebaže mnohé jeho názory byly během let překonány, patří mu zásluha, že dětskou knihu posuzoval v kontextu národní literatury.

Jeho vlastní literární tvorba není tak výrazná jako práce kritické a popularizační. Psal knihy pro děti i dospělé vycházející z antických, orientálních i středověkých námětů. Nejvýše jsou ceněny jeho pohádky, které zpracovávají náměty z českých folklórních vyprávění, mýtů a legend..

Bibliografie:

Původ a domov našich obilin, 1906
Mezi skřítky a jiné pohádky, 1915
České dušičky, 1921
Zelené oči, 1922
Jak se čerti ženili, 1924
Poslední oběť Bélova, 1925
Probuzení a konec Lojzy Trhana I, II, 1930
Zlatá studánka, 1931
Druhým životem, 1931
Rok v přírodě, 1933
Židovská literatura bájivá, 1936
Kouzelný prsten krále Šalamouna, 1937
Němčina pro každého, 1939
Trpaslíčci Robinsoni, 1940
Krátká kronika města Joblonného nad Orlicí, 1940
Pohádky ze zapomenuté země, 1941
V srdci české divočiny, 1946
Opuštěná země, 1947
Filmařova dobrodružství v pravěku, 1948

Inspirující myšlenky...

Cožpak časopisy jsou svobodné? Jsme snad my svobodní? Když si pomyslím, že je zapotřebí snad osmadvaceti formalit, aby se mohla spustit loďka na řeku, dostávám chuť odstěhovat se mezi lidožrouty! Vláda nás požírá! Všechno náleží jí, filosofie, právo, umění, boží vzduch. Připíjím na úplné zničení nynějšího řádu, to jest všeho, čemu se říká výsada, monopol, direkce, hierarchie, autorita, stát!
Gustave Flaubert (2.12. 1821 – 8.5. 1880), Citová výchova