Image

František Běhounek (*27. 10. 1898, Praha - †1. 1. 1973, Karlovy Vary)

- český fyzik-radiolog, mezinárodně uznávaný vědec, polární badatel a spisovatel

Po absolvování Univerzity Karlovy v roce 1920 studoval dva roky radiologii u proslulé Marie Curie-Skłodowské na pařížském Institut de radium. Po návratu zkoumal radioaktivitu v jáchymovských dolech a zabýval se i kosmickým zářením a atmosférickou elektřinou. Právě se na doporučení madame Curie zúčastnil v roce 1926 polární výpravy Roalda Amundsena, Lincolna Ellswortha a Umberta Nobileho. Díky výsledkům badatelské práce na Špicberkách byl opět pozván generálem Nobilem v roce 1928 na výpravu do Arktidy ve vzducholodi Italia. Vlivem nepříznivého počasí vzducholoď ztroskotala a na ledové pláni zanechala devět trosečníků, mezi nimiž se ocitl i František Běhounek, ironií osudu syn pražského ledaře. Zbývající muži zahynuli, když odlehčená Italia odletěla neznámo kam. Při mezinárodní záchranné operaci zahynul norský polární badatel Amundsen. Trosečníky na ledové kře nakonec zachránili švédští letci a sovětský ledoborec Krasin.

Celý příběh ztvárnil záhy po svém návratu sám Běhounek (Trosečníci na kře ledové, vyšlo v řadě vydání) a pak roku 1970 režisér Michail Kalatozov v sovětsko-italském koprodukčním filmu Červený stan. Běhounkova polární kombinéza je exponátem Národního technického muzea v Praze.

Roku 1935 se stal Běhounek ředitelem Státního radiologického ústavu a od roku 1946 působil jako přednosta fyzikálního oddělení Radioléčebného ústavu v Praze na Bulovce. Stál u zrodu Fakulty technické a jaderné fyziky UK (1955), kde založil a vedl katedru dozimetrie a aplikace ionizačního záření (1963-71). Zkoumal přirozenou radioaktivitu v Československu včetně vlivu jaderných zařízení na životní prostředí.

Vedle vědeckých prací napsal Běhounek i cestopisné a vědeckofantastické knihy pro mládež
Trosečníci na kře ledové (1928),
Kniha robinsonů (1944),
Na sever od Zambezi (1946),
Robinsoni vesmíru (1944).
Psal i populárně naučné prózy o fyzice Rádium a paprsky X (1924) a Atomy dnes a zítra (1962).

Bibliografie
Trosečníci na kře ledové (1928) 
Později (1955) Trosečníci polárního moře
Tajemství polárního moře (1942) 
Vzducholodí na severní pól 
Mořeplavci a objevitelé (1941) 
Kniha robinsonů (1944) 
Robinsoni vesmíru (1958) 
Robinzoni z Kronborgu (1944) 
Akce L (1956) 
Tábor v lese 
Projekt Scavanger (1961) 
V horách Větrné řeky (1947) 
Na severu Zambezi (1946) 
Fregata pluje kolem světa (1942) 
Komando plukovníka Brenta (1948) 
Ledovou stopou (1946) 
Lidé a póly (1941) 
Lovci paprsků (1949) 
Případ profesora Hrona (1947) 
Později (1969) Dům zelených přízraků 
V říši věčného ledu a sněhu (1936) 
Osudy bojovníků bílé fronty (1941) 
Kletba zlata (1942) 
Dobrodružství námořního kadeta Karla Kaliny (1946) 
Polární dobrodružství Jana a Finna (1946) 
Ponorka Narwhal-2 (1946) 
Děla hřmí u severního polu (1947) 
Únik z atomového města (1948) 
Tajemství kolem vynálezů (1948) 
V zajetí Matabalů (1948) 
Příběhy staré řeky (1955) 
Ostrov draků (1958) 
Příběhy z atomového věku (1956) 
Tábor v lese (1960) 
Mlha nad Atlantikem (1969) 
V říši věčného sněhu a ledu (1936) 
Robinzoni Želvích ostrovů (1965) 
Rokle u Rjukonu


Inspirující myšlenky...

Šavle a bodáky, jak vy též sám uznáte, nepoužívají se k poctivé práci. Šavlemi a bodáky nedobývám ze země ničeho. Ručnicemi a děly neořu. Šavlemi mohu ale krájet lidi, bodáky párat břicha svých bližních a ručnicemi a děly postřílet doma svého vlastního otce a zastřelit bratry. A tomu všemu říkáte nutnost. Chcete se dovolávat Boha k neobyčejné vraždě. Když se dva honci prasat pobijí, ženete je před soud a odsuzujete pro pár bezvýznamných ran. Sami ale tisíce lidí ženete do války, kde nutíte je zabíjet se navzájem, pro zájmy jednotlivce, který náhle prohlásil, že je uražen. A poněvadž sám nemá tolik odvahy se řezat, prohlašuje to za urážku státu, zbaví rodiny živitelů, navádí tisíce lidí ku žhářství a vy, kteří hlásáte lásku k bližnímu a vraždu pokládáte za smrtelný hřích, asistujete každému zákeřnictví a před bitvami modlíte se, aby to dobře dopadlo. A jak jinak si to slovo dobře představujete, než ve formě 'vraždy'? Ovšem že to jmenujete jinak. Vlastenectvím, statečným činem obhájců vlasti a podobně.
Jaroslav Hašek, Nazarénští