andronikova

Hana Andronikova vl. jménem Hana Přikrylová (*9. 9. 1967, Zlín – †20. 12. 2011)

Spisovatelka

Ocenění: Ceny Knižního klubu, Magnesia Litera

Bibliografie:
Zvuk slunečních hodin, 2001 (vyšlo také maďarsky, litevsky a bulharsky)
Srdce na udici, 2002
Ber po čem toužíš, 2006
Nebe nemá dno, 2010

Napsala také dvě divadelní hry:
Tanec přes plot, 2008
Pakosti a drabanti, 2010


Inspirující myšlenky...

Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Přístup k moci by měl být proto zakázán těm, kteří jí milují, nejen proto že taková láska je duševní porucha, ale protože moudří lidé mluví jen když mají co říci. Ti lidé, kteří se narodili jako muži, ale žili špatně a neprospěšně, se ve svém převtělení vrátí na zem jako ženy.
Platón (427 – 347)