vhrsti jurik vhrsti150

VHRSTI
(vl. jm. Vojtěch Jurík) (*1. 8. 1975, Rokycany)

spisovatel, ilustrátor, komiksový kreslíř a scénárista

Výtvarnému umění se věnuje od útlého dětství, kdy mu byl velkou inspirací jeho tatínek. Až po studiu na střední a vysoké škole s výtvarným zaměřením začal autor hledat vlastní tvůrčí cestu. Je charakteristický svou výraznou originální kresbou a optimistickým pohledem na svět.

Poprvé na sebe upozornil v roce 2003 ve světové antologii protiválečného komiksu Warburger a čestným uznáním na komiksovém festivalu v Bělehradě. Od té doby publikuje u nás i v zahraničí ilustrace, komiksy, kreslený humor, pohádky a sbírá ceny z nejrůznějších komikových a cartoons festivalů. V roce 2005 se stal členem České unie karikaturistů. Jeho první autorskou knihou je Už se nebojím tmy. V této dětské knize předkládá aktuální a originálně zpracovanou variaci na téma strašidel a boje se strachem.

Mezi své milované autory řadí Borna, Šlitra, Šalamouna, Velíška, Poše, Holého, Jelena, Švankmajerovy, Lamra, Vyčítala, Čecha, Síse, Miróa, Klea, Mordilla, Trondheima, Sfara, Groeninga, De Grécyho, Andersona, Prap a tatínka. Práce těchto a mnohých dalších autorů pokládá za nesmírně imaginativní a podnětné.

Domácí publikace
V roce 2006 se mohli čtenáři Deníku setkávat s Vhrstiho stripem Nekonečný autobus. Dále Vhrsti spolupracuje s časopisy Nový prostor, Labyrint Revue, Moje 1. noviny, Zkrat, Bedeman ad. Připravuje ilustrace k článkům a povídkám, vtipy, komiksy, bludiště, porovnávačky, osmisměrky, omalovánky ad. Na podzim roku 2006 vyšla kniha Dva tucty plzeňských pohádek a pověstí.

Zahraniční publikace
V roce 2003 získal za příběh Brejle zvláštní cenu poroty na 1. mezi­národním salonu mladého komiksu v Bělehradě. Komiks Peace (r. 2003) publikoval ve světové antologii protiválečného komiksu Warburger. V mezinárodní tématické soutěži kresleného humoru, kterou u příležitosti World Press Freedom Day pořádal v roce 2006 National Press Club of Canada, získal Vhrsti jako jediný Čech ocenění Certificate of Excellence. Komiks Rybář se objevil ve speciálu italského komiksového magazínu Q International, který vyšel u příležitosti XX. zimních olympijských her TURÍN 2006.

Informace převzaty z www.vhrsti.cz

tma400.jpg

TUCET400


Inspirující myšlenky...

Nejradši jsem sám, to mne nikdo neruší. Neboť všichni se vracejí stále k témuž tématu, jak se jim vede špatně a jak se jim vede dobře, tomu se to líbí, onomu se to nelíbí, a brzy zas jsou u věcí, které tvoří jejich život. Dříve jsem jistě právě tak žil, ale teď nenacházím v sobě nic společného s těmito věcmi... Mnohdy sedím s některým z nich v hospodské zahrádce a pokouším se jim vysvětlit, že v tom je už vlastně všecko: moci tak tiše sedět. Přirozeně, že tomu rozumějí, přiznávají to, shledávají to taky, ale jen slovy, jen slovy, to je to, cítí to, ale stále jenom napolo. Jiný jejich život lpí na jiných věcech, jsou tak rozděleni, nikdo to ne cítí celým svým životem; ani já sám neumím dobře říci, co myslím.
Erich Maria Remarque (1898 – 1970), Na západní frontě klid