toybox

ToyBox

2006 – 20011 absolvovala obor scénografie na dramatické fakultě Akademie múzických umění
2005 – 2010 absolvovala obor interaktivní média, mediální komunikace na Literární akademii Josefa Škvoreckého

Ocenění:
Dvě komiksové ceny Muriel za Nejlepší komiksovou knihu a za nejlepší kresbu za autorský komiks Moje kniha Vinnetou (2015)
Zlatá stuha, ocenění za nejlepší knihy na poli literatury pro děti v kategorii komiks za Moji kniha Vinnetou (2015)

website: www.toybox.cz

Výstavy: (výběr)
2010 – Bienále mladých v domě U kamenného zvonu
2010 – Výstava Segregace škodí vašemu zdraví na ministerstvu kultury
Samostatná výstava Heartcore v NOD (2009)
Výstava v rámci festivalu animovaných filmů PAF
Skupinová výstava mladých autorů komiksů Generace nula na UMPRUM
Skupinová výstava v Karlin studion Čí je to město
Výstava v Evropském parlamentu ve Strasbourghu v rámci projektu o práci cizinců u nás Czech Made
výstava sítotiskového kolektivu Suck My DIY na Rohanském nábřeží
účast na ruském komiksovém festivalu Boom! (výběr z komiksů)
výstava Tamary Moyzes Segregace škodí zdraví na MŠMT (2011)
Výstava Signály z neznáma, český komiks 1922 – 2012 (2013)
festival české a slovenské ilustrace LUSTR (2014)
streetart v Hradební ulici v rámci rezidence v Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově (2014)
streetart pro Egon Schiele Art Centrum a výstavu reminiscence Jiřího Koláře (2015)
Workshop pro GASK v rámci Umění spojení (2015)
Výstava Fear of Unknown, Kunshalle Bratislava (2016)
výstava knih oceněných Zlatou stuhou, Novoměstská radnice (2016)

Ilustrace v knihách a komiksy (výběr)
Ilustrace k prvnímu dílu série sbírky urban legend Černá sanitka
komiksová antologie Generace nula
komiksový book Ještě jsme ve válce (Příběhy dvacátého století)
publikace v komiksových časopisech AARGH! a Zkrat
komiksová kniha Robot Dreams 2010 (diplomová práce na Literární akademii Josefa Škvoreckého)
autorská komiksová kniha Moje kniha Vinnetou (2015)
Petr Stančík: O díře z trychtýře, 2016

Ilustrace v časopisech:
Ilustrace pro Marie Claire, obálky časopisů Nový prostor, komiks Ukradený zveřejněn v časopise Respekt a A2, obálky literární revue A2, komiks A1one publikován v revue Labyrint, časopis pro děti Raketa

Videa a animace:
Spolu s Vojtěchem Peckou animace pro komiksový projekt Ještě jsme ve válce (režie Jan Svěrák)
Two Dead Police – audiovizuální projekt v rámci festivalu animovaných filmů PAF
spolupráce na filmu Terezy Reichové Manuál na výrobu Teroristy (2011)

Inspirující myšlenky...

Co přesně znamená mít dlouhé vlasy, to se různí od kultury ke kultuře. Například standardní délka vlasů, použitelná pro obě pohlaví, může být rozdílná: o ženě s vlasy po bradu se může říkat, že má vlasy krátké, zatímco o muži s toutéž délkou vlasů se může říct, že má vlasy dlouhé. V angličtině se sousloví „dlouhé vlasy“ svým významem tradičně váže zhruba ke komusi, kdo je umělecky založený, estét. V češtině máme naproti tomu nepěkné rčení „dlouhé vlasy – krátký rozum“, což je v podstatě původem latinské rčení Mulieres longam habent cesariem brevem sensum, vztahující se pouze k ženám, jež zavedl do Čech zřejmě až kronikář Kosmas; do té doby, a do příchodu latinizovaného křesťanství, se obě pohlaví pyšnila dlouhými vlasy, na rozdíl od Římanů té doby. Jakožto popisný výraz byly „dlouhé vlasy“ užívány ve starověku pro franský polobarbarský rod Merovejců a v současnosti jím jsou označováni nadšenci pro klasickou hudbu, jakož i hippies (u nás to jsou „hároši“ nebo „máničky“) a estéti.