skalova_a

Alžběta Skálová (*20. 12. 1982, Brandýs nad Labem)

Grafička a ilustrátorka

Je absolventkou pražské VŠUP, kde studovala nejprve v atelieru Filmové a televizní grafiky u prof. Jiřího Barty a poté u MgA. Juraje Horvátha v atelieru Ilustrace a grafiky (2002 – 2008). Absolvovala stáže v Paříži a v Baltimoru.

Věnuje se ilustraci knih, zejména pro děti,  grafice, tvorbě objektů a hraček a vlastní volné tvorbě. Úzce spolupracuje s nakladatelstvím Baobab, pro které dosud ilustrovala 5 knih. Další knížky vydal Labyrint, Albatros, Brod aj. Za ilustrace získala řadu ocenění a nominací. Od svého vzniku působila několik let ve volném sdružení ilustrátorů a grafiků Kopr.

V roce 2011 založila spolu s Martinou Kupsovou a Alžbětou Zemanovou atelier NaPOLI. https://www.napolistranky.cz
Pohybují se NA POLI ilustrace, designu a autorské i volné tvorby.
Věnují se zejména tvorbě autorských knih, ručně zpracovaných, s důrazem kladeným na jejich výtvarnou a grafickou úroveň. Rozvíjí práci s papírem jako základním  prvkem pro vytváření optických her a hravých skládaček. Průběžně vznikají série sítotiskových plakátů.

Je členkou občanského sdružení Ilustrátoři: https://www.ilustratori.net/

Ocenění
2012  1.místo v soutěži  Nejkrásnější kniha, Praha / Rostlinopis/2012
2011  Magnesia litera v roce 2011 za lit. pro děti a mládež za knihu Pampe a Šinka
2009  Nejkrásnější kniha roku - 1. místo za autorskou knihu Péťa medánek
2008  Cena Josefa Hlávky za rok 2008 za autorskou knihu Pampe a Šinka.
2008  Nejkrásnější kniha roku - 2. místo za knihu Pišťucha má problémy

Bibliografie - výběr:
Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky, Radek Malý / SKIP, 2013/                                                               
Rostlinopis aneb Podivuhodné pravdy a výmysly ze zeleného světa,  Jiří Dvořák/Baobab, 2012/                
12 Nejmenších pohádek - Jak dědeček měnil, až vyměnil/ Baobab, 2011/
Putování žabáka Filemona, Jana Šrámková / Labyrint, 2010/
Pampe a Šinka, autorská kniha/ Arbor vitae, 2010/
Malé černé pohádky pro nebojácné děti, Blaise Cendrars /Baobab, 2010/
Nebe peklo ráj, kolektiv autorů /Albatros, prosinec 2009/
Malá medvědí knížka, Zbyněk Černík /Albatros, 2009/  
Pišťucha má problémy, Lenka Brodecká /Brod, 2008/
Poklad starého brouka, Olga Černá/ Baobab, 2007/
Zpátky do Afriky, Jiří Dvořák /Baobab, 2005/

Autorské knihy vlastním nákladem:
Krutek NAPOLI, flipbook/ NaPOLI, 2013/
Cirkus Rašelie, autorská kniha/ A. S., NaPOLI, 2012/
Krtek NAPOLI, flipbook/ NaPOLI, 2011/
Orangutan v zajetí má sklony k obezitě, spolu s M.Kupsovou, O.Buddeusem /NaPOLI, 2011/
Péťa medánek, autorská kniha /A.S. Kopr, 2010/
Pampe a Šinka, autorská kniha/ A. S., 2008/
Máslo /sborník autorů sdružení Kopr / Kopr, 2008/
Vězni starověku, autorská kniha,/A.S., 2006/
Marseille, autorská kniha /A.S., 2005/
Sedm svatých, autorská kniha / A.S., 2004/
Tři Fuové, Ivan Wernisch / A.S., 2001

více na:

www.alzbetaskalova.com

https://www.napolistranky.cz/

skalova3

skalova2

Inspirující myšlenky...

Podíváme-li se kdekoli do historie veřejného školství a povinné školní docházky, najdeme u kořene ani ne tak mylný altruismus, jako spíše vědomou snahu vytvořit z lidí takovou masu, jakou si přály politické elity. Tvrdohlavé menšiny měly být donuceny splynout s většinovou masou. Všem občanům měly být neustále vštěpovány občanské povinnosti, které vždy zahrnovaly poslušnost státnímu aparátu. Ovšem, jestliže má být masa obyvatelstva vzdělávána ve státních školách, jak by se mohly státní školy nestat mocným nástrojem pro hlásání poslušnosti státním autoritám?
Murray N. Rothbard