seifertova150 Lucie Seifertová (*6. 4. 1969, Poděbrady)

Narodila se v Poděbradech v rodině, kde matka byla sklářská výtvarnice a otec vědecký pracovník na ČVUT. V roce 1983-1987 studium na Hollarově střední odborné škole výtvarné a pak v roce 1987 neúspěšné zkoušky na UPRUM. Později pracuje jako jako uklízečka ve Smetanově divadle. V roce 1989 další neúspěšné zkoušky na UPRUM a pracuje jako propagační grafik ve sklárnách v Poděbradech.
1990 - leden až říjen - grafik v dětském časopise Ohníček (první uveřejněné ilustrace v Ohníčku a Mladé frontě) přijata na AVU.
1990-1997 studium na AVU v atelieru malby u prof. Sopka1993-1994- grafik časopisu Dikobraz
1994-1999 - výtvarná redaktorka časopisu Ohníček
1995-1996 - výtvarná redaktorka časopisu To jsem já
(Ohníček a To jsem já se v roce 1996 sloučily)
od roku 1994 - pravidelné příspěvky do časopisu Sorry (pseudonym Vrána - autorská dvojce s Karlem Vránou)od roku 2001 - pravidelné příspěvky na internetové stránky Českého rozhlasu (www.rozhlas.cz/deti)

www stránky: https://seifertova.cz

grafická úprava CD
Sluníčko (1994),
Los Panchos (1997),
Pancho - Divokej kraj (2001),
Pancho – Čechy krásné (2003)

knihy - ilustrace
Populární hudba ve škole (učebnice), Jan Prchal(1998)
Zpíváme a hrajeme (učebnice), Jan Prchal (1999)
Úpravy pro školní soubory (učebnice), Jaroslav Herden (2001)
The bestiální of Sorry (1999)
Rodinný kalendář Sorry (2001)
Pěšky, stopem, lodí Jižní Amerikou, Martin Mykiska (2001)
Byl jsem rok v Antarktidě, Martin Mykiska (2001)
Dvacet tisíc mil dlouhý podzim, Martin Mykiska (2001)
Afghánistán, prach a růže, Martin Mykiska (2002)
Obrazový atlas České republiky, Milan Holeček, Pavel Červinka (2002)
Pražské interiéry, Radomíra Sedláková (2001)
Bez záruky, Jiří Menzel, Zdeněk Matějček, Pavlína Brzáková, Ivan Hoffman, Miroslav Plzák, Iva Pekárková, Martin Stropnický, Jaroslava Pechová (2004)

autorské knihy
Tajemná Praha (1999)
Tajemné hrady a zámky království českého (2002)
Pražský hrad a jeho tajemství (2003)
Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí (2003) - ceny Magnesia Litera za nejlepší dětskou knihu roku 2003, Zlatá stuha za nejlepší populárně naučnou knihu pro mládež a Zlatá pečať za nejlepší polygrafický počin za rok 2003
Tajemný Golem (2004)
Český ráj a jeho tajemství (2007)


seafertova400_2.jpg

seaiferova400_1.jpg

 

Inspirující myšlenky...

Historický román není odborná příručka, ale na druhou stranu není možné současného hrdinu převléknout z džínů do brnění a myslet si, že tak se historický román píše. Lidé dříve jinak mysleli, měli jiné hodnoty, zkušenosti, existovala jiná struktura společnosti, a to vše se musí v příběhu odrazit. Proto se vždycky snažím o co nejdokonalejší kulisu, aby se čtenář prostřednictvím příběhu opravdu přenesl do středověku. Formální stránce psaní přikládám nesmírně veliký význam. Co se týká hrdinů, všechny příběhy spojuje postava vzdělaného a čestného rytíře Oldřicha z Chlumu, královského prokurátora a správce hradu Bezděz. Tahle postava je samozřejmě vymyšlená, neboť z poloviny 13. století, kdy se příběhy odehrávají, máme dochováno jen minimum pramenů, v nichž by se objevovala jména královských úředníků. Skutečné soudní protokoly se objevují až o dvě stovky let později. I když je samozřejmě jméno mého literárního hrdiny fiktivní, snažím se, aby vystupoval tak, jak by člověk v jeho postavení opravdu ve středověku jednal. Ale znovu opakuji, jde o román, nikoli o historickou studii. Pokud autor vytvoří literárního hrdinu a čtenáři ho přijmou, pak automaticky má vůči svým čtenářům určitou odpovědnost. Stejně jako je nemyslitelné, aby Vinetou lhal, tak ani můj Oldřich z Chlumu nemůže ustoupit zlu, nemůže utéct z boje a nemůže být nevěrný své manželce Ludmile. Historickou detektivku považuji tak trochu za pohádku pro dospělé. Základní atributy jsou totiž stejné. Dobro bojuje se zlem a nakonec zvítězí. V tom vidím velikou přednost beletrie, protože skutečná historie je někdy krutá a často i smutná, ale spisovatelé by měli dávat lidem radost a víru.
Vlastimil Vondruška, spisovatel a historik