Image

Alois Mikulka
(*13. 8. 1933, Brno)

malíř, sochař, grafik, ilustrátor, spisovatel, scénický výtvarník

Vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě v atelieru monumentální malby u prof. Jána Želibského

Ocenění:
1981 - Čestné uznání NK ČSSR
1996 - Zlatá stuha za knihu: O jelenovi s kulometem a jiné trampské skazky
1998 - Zlatá stuha za knihu: Svět v obrazech.
1998 - Cena města Brna za přínos literatuře pro děti
2004 - Zlatá stuha
2006 - Zlatá stuha
2014 - cena za Významný přínos v oblasti literatury pro děti a mládež (nakladatelství Albatros).
2014 - Cena Jihomoravského kraje za přínos v oblasti kultury

Bibliografie:
Hofman Ota: Pohádka o staré tramvaji, 1961
Mikulka Alois: Aby se děti divily, 1961
Mikulka Alois: Večerní dívánky, 1962
Blažková Jaroslava: Ohňostroj pre deduška, 1962
Mikulka Alois: O vynálezci dětských snů, 1962
Mikulka Alois: Měsíc v anténách, 1962
Kilianová Eva: Na Veveří devět věží, 1962
Mikulka Alois: Všelijaká koukátka malých i velkých uchechtánků, aby neměli dlouhou chvilku, 1963
Mikulka Alois: Šašulda a sluníčko, 1963
Sirovátka Oldřich: Kdo nevěří, ať tam běží, 1963
Mikulka Alois: Dům u pětiset básníků, 1964
Mikulka Alois: O zvířátkách a divných věcech. 1964
Šulová Anežka: Obr na Šošole, 1964
Mikulka Alois: O smutném tygrovi, 1968
Mikulka Alois: Kouzelná dvířka, 1968
Jech Jaromír: O hastrmanech, 1970
Mikulka Alois: O Pidižlovi Velikém, 1971
Sirovátka Oldřich: Lhářské pohádky, 1972
Mikulka Alois: Pohádkové omalovánky, 1973
Mikulka Alois: Zahrajem si na pohádky, 1974
Mikulka Alois: Dvanáct usmívajících se ježibab, 1974
Kilianová Eva: Král moravských vodníků, 1974
Vodňanský Jan: Šlo povidlo na vandr, 1975
Topinka Miloslav: Martin a hvězda, 1975
Mikulka Alois: O malom pavovi, 1976
Mikulka Alois: Pohádková košilka, 1980
Feldek Lubomír: Rýmy a šprýmy, 1980
Čukovskij Korněj Ivanovič: Hádanky a povídačky děda Kořena, 1980
Šrut Pavel: Slon a jeho strýček, 1980
Mikulka Alois: Veselá zvířátka, 1982
Mikulka Alois: Modrá hvězda, 1982
Sirovátka Oldřich: Lhářské pohádky, 1982
Mikulka Alois – Hevier Daniel: Mňaukajuca hviezda, 1983
Mikulka Alois: Pohádkové domalovánky, 1983
Hevier Daniel: Začarovaná třešňová alej, 1984
Lear Edward: Kniha třesků a plesků, 1984
Sliacky Ondrej: Pod kloboukem zlatý ptáček, 1984
Šrámková Marta: Pod Brněnským hradem, 1984
Mikulka Alois: Koza paní ježibaby a jiné pohádkové příběhy, 1984
Vodňanský Jan: Hádala se paraplata, 1985
Kahoun Jiří: Zvířátka z Malinové paseky, 1985
Mikulka Alois: O neobyčajnej košielke, 1985
Vodňanský Jan: Pojď se dívat, pojď si hrát, na to, co je protiklad, 1986
Bartoš František: O koblížkovi, 1986
Skořepinka mezi zvířátky a jiná vyprávění, 1987
Mikulka Alois: Houpací pohádky, 1987
Mikulka Alois: Kosmopohádky, 1988
Mikulka Alois: Ježibaby. Pacička a zajíci, 1989
Mikulka Alois: Supermani, medvědi a trampové, 1990
Gellner František: Drobné drobky Františka Gellnera, 1993
Bondy Egon: Nepovídka, 1994
Sirovátka Oldřich: Jak pluli Hanáci přes moře, 1994
Mikulka Alois: O jelenovi s kulometem a jiné trampské zkazky, 1996 /Zlatá stuha/
Mikulka Alois: Svět v obrazech, 1997 /Zlatá stuha/
Mikulka Alois: Cesta do podsvětí, 1996
Vodňanský Jan: Kam chodí labutě, 1999
Žáček Jiří: Nemalujte čerta na zeď, 2001
Mikulka Alois: Karkulka v maskáčích, 2001
Malina Jaroslav: Alois Mikulka, 2001
Pospíšil Josef: Podivné pohádky, 2003
Mikulka Alois: Lupiči a policajti, 2003
Vondrák Jiří: Povídky z teskné kapsy, 2004
Šiktanc Karel: Spadl buben do kedluben, 2005
Mikulka Alois: Letem světem, 2006

Mikulka Alois: Sny, 2008

https://sweb.cz/ikresby/mikulka.html
https://www.radioservis-as.cz/archiv04/0904/09titul.htm

mikulka1

mikulka 3

mikulka ilustrace 2

mikulka ilustrace

o smutnem tygrovi

 


Inspirující myšlenky...

Jde o klasickou třídní válku. Elity se snaží zvětšit svoji moc. Vlády ztrácejí kontrolu nad ekonomikou, sociální stát se rozpadá. I list The Wall Street Journal před časem přiznal, že ať už je u moci kdokoli, liberálové, komunisté nebo fašisté, hlavní rozhodnutí dělají banky, ratingové agentury a byrokraté, nikoli lidé. Dnešní vládní ideologie je takto směsí „dravého pragmatismu a upovídaného moralizování. Pragmatici jednají, moralisti mluví, ale vzájemně se doplňují: nemorální realita se přikrašluje větami o lásce a slušnosti. Moc se skryla. V tom je její současná síla. Před oči se nám staví Trh jako přírodní zákon, jako neosobní hra odosobněných tržních sil. Politické strany, stejně jako občané samotní se mají sklonit před „vyšším řádem“, který tyto síly nastolují. Zákony trhu ale přestávají okamžitě platit, když jde o zájem superkapitálu. Zisky jsou posvátným soukromým majetkem. Všechny státy a jejich politické reprezentace jsou povinny udělat maximum pro to, aby rostly co nejvíce. Ztráty, vznikající ze vzájemné rvačky o zisk je ovšem nutno v zájmu prospěchu všech hradit z daní běžných lidí. Za anonymitou trhu a neosobním působením tržních sil takto probleskuje zcela osobní zájem lumpenburžoazie. Proto všechno žijeme v pseudodemokracii. Proto jsme ztratili nejen druhého, ale i sebe sama. Liberální diskurs svou legitimitu do značné míry získal právě tím, že vybízí k co největší pluralitě, která je, jak se ukázalo, pluralitou bezmocných. Skutečná demokracie je metafyzická. Skutečnou demokracií je jen ta, v níž bude zrušena jakákoliv vláda člověka nad člověkem. V níž tedy bude zrušena moc jako privilegium nemnohých, a to nejen moc politická, ale především moc ekonomická.
Milan Valach, pedagog a publicista, zakladatel Hnutí za přímou demokracii