jezkova150_1.jpg

Dagmar Ježková (*25. 12. 1953, Opočno pod Orl. horami)

Ve své tvorbě pro děti jsem měla od počátku veliké štěstí na spolupráci jak s autory, tak s redaktorským kolektivem v jednotlivých nakladatelstvích. Zejména se ráda setkávám s lidmi v Knižním klubu-nakladatelství Euromedia, v Albatrosu, v SiDNERu, v Kartografii Praha .
Též si velice vážím dlouholeté spolupráce s týmem autorů kolem dětského časopisu Pastelka.
Všechny a všude nás totiž spojuje čas věnovaný práci pro děti, a to s láskou, fantazií, ochotou...
VŠUP Praha-spec.at. televizní a filmové grafiky-prof. M.Hegar, Z.Smetana, M.Jágr  1974-980
Po ukončení studia se věnuje tvorbě pro děti : ilustrace knih, učebnic, časopisů, leporel, komiksů, omalovánek a vystřihovánek.
Spolupracuje s nakladatelstvími, které jsou zaměřeny na edice pro děti.
Spoluzakladatelka a členka Klubu ilustrátorů dětské knihy.
Dlouhověká spolupráce s časopisem Pastelka

Ocenění
SUK 2000-cena učitelů 

Ilustrace
Dagmar Ježková-České a moravské lidové kroje-Albatros 1984
Kamila Sojková-U bílé babičky-Albatros 1985
Michal Stránský-Rýmování k usínání-Albatros 1986
Marie Korandová-Jak sedláček hospodařil-Albatros1987
Hana Ševčíková-Kouzelný deštník-Albatros 1987
Raim Farchadi-Tvrdohlavý oslík-Albatros 1987
Zlatý klíč-Albatros 1988
Christine Baradeauová-Germaine Finifterová-Co ještě nevím-Albatros 1989
Zbyněk Malinský-Afrodita, příběh taky o koni-Albatros 1989
Marie Kubátová-Kam odcházejí sněhuláci zjara-Albatros 1991
Miroslav Postler-Letí vrány kolem brány-Vilém Šmidt 1991
Miroslav Postler-Tykala si tykadla-Galaxie 1992
Jiří Žáček-Čím budu-Fragment 1993-CD ROM 1996
Pavel Augusta.-František Honzák-Héraklés, Prokletý rod Tantalův-Carmen 1994
Alena Peisertová(výběr)-České pohádky-Egmont 1999
Alena Peisertová(výběr)-Pokladnice pohádek-Egmont 2000
Milada Motlová-Se zvířátky za vrátky-Amulet 2000
Alena Peisertová-Zvířátka a loupežníci-Knižní klub 2001
Marie Tetourová-O Smolíčkovi-Axióma 2002
Michal Černík-Za pohádkou pohádka pro kluky a děvčátka-Albatros 2002
Martina Drijverová-České pověsti pro malé děti-SiDNERo 2002
Milada Motlová-Adam půjde do školy-Knižní klub 2002
Melita Denková-Pohádková zahrada-Knižní klub 2003
Jiří Žáček-Pohádkový kolotoč-Albatros 2003
Martina Drijverová-Národní pohádky pro malé děti-SiDaNERo 2003
Antonín Matějka-Jedeme, plujeme, létáme-SiDaNERo 2003
Dagmar Ježková-Český betlém-Lesní ateliér Kuba 2003
Martina Drijverová-České pověsti pro malé děti 2 -SiDaNERo 2004
Milada Motlová-Knížka pro Adama a Evu-Knižní klub 2004
Ludvík Středa-Příhody pana Hvězdičky-Delta 2004
Marie Tetourová-Co umí Káťa, svede i Máťa-Delta 2004
Martina Drijverová-Michal a jeho sestra Monika-SiDaNERo 2005
Milada Motlová-Kam se ztrácí sněhuláci-Knižní klub 2006
Jiří Žáček-Hrajeme si s pohádkou-Albatros 2007
Eva Bešťáková-Knížka pro Vojtíška-Knižní klub 2007
Alena Peisertová-Zvířátka a loupežníci-Knižní klub 2007

Žáček Jiří: Kolik let má Agáta, Fragment, 2008

České pohádky, Fortuna libri, 2008

Žáček Jiří: Basta fidli trumpeta, Fragment, 2008

Ilustrace pro školy - učebnice, dějepisné atlasy, nástěnné mapy
nakladatelství SNP:
                 Čítanka pro 2.ročník ZŠ   1996
nakladatelství Práce:
                 Dějiny pravěku a starověkého Orientu   1994
                 Dějiny starověkého Řecka a Říma   1994
                 Dějiny středověku a raného novověku 1.díl   1995
                 Dějiny středověku a raného novověku 2.díl   1996
nakladatelství Kartografie Praha:
                 Pravěk, Starověk   1995
                 Středověk   1996
                 Novověk 1   1997
                 Novověk 2   1998
                 Dějiny 20.století   2001
                 České dějiny struč.přehled   1997
                 Atlas českých dějin 1.díl   1998
                 Atlas českých dějin 2.díl   2002
                 vlastivědné mapy od r.1996
nakladatelství Geodézie ČS:
                 Český stát za Přemyslovců   1998
                 Český stát za Lucemburků   1998
                 Český stát v době husitské   1999
                 Český stát v době poděbradské a jagellonské  1999
                 Vlastivědný atlas pro 4. a 5.roč. ZŠ   1999
                 Školní atlas České republiky   1999
nakladatelství Dialog:
                 Dějiny novověku   2003
                 Dějiny 20.století   2004

Puzzle
Dagmar Ježková-ETC Publishing
         České hrady a zámky   1995
         4 roční období   1995
         Zvířátka   1995

jezkova400_1.jpg

jezkova400_2.jpg


Myšlenky z knih

Argumentační klam (též řečnický trik) je v řečnictví takový výrok, jehož smyslem je porazit či přesvědčit oponenta bez ohledu na pravdivost zastávaných názorů. Podstatou argumentačního klamu bývá nenápadné porušení pravidel logického důkazu, působení na emoce místo na rozum, případně obojí. Argumentační klamy bývají oblíbenou součástí argumentace propagandy a manipulátorů. Podstatou klamu je najít velmi slabý až hloupý argument, který by mohla zastávat protistrana (ale zpravidla jej nezastává). Ten demonstrativně rozcupovat na cucky a budit při tom zdání, že se všemi argumenty protistrany se lze takto snadno vypořádat. Např.: Zastánci potratů vám budou tvrdit, že jít na potrat je levnější, než kupovat výbavu pro dítě. To je ale zjevný nesmysl – do ceny potratu je totiž třeba započítat i nezbytnou hospitalizaci, nemluvě o tom, že na výbavu pro novorozence naše vláda nabízí zvláštní sociální příspěvky. Je tedy jasné, že neexistují žádné rozumné důvody, proč potraty povolovat.
Koukolík