grygar milan ilustrator

Milan Grygar (*24. 10. 1926, Zvolen)

malíř, grafik, typograf a tvůrce zvukových realizací.

Studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně (1942–1943) a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1945–1950; Emil Filla). Kolektivně vystavuje od roku 1958, samostatně od roku 1959. Od roku 1991 je členem S. V. U. Mánes a výtvarné skupiny Jiná geometrie. V letech 1961–1989 vytvořil sto sedmdesát pět filmových plakátů. Tvorbu Milana Grygara charakterizuje originální pojetí vztahu obrazu, zvuku a prostoru. V r. 1965 vytvořil první ze svých akustických kreseb, ve kterých propojil realizaci díla s fenoménem prostorovosti zvuku. Specifický, originální koncept vztahu obrazu a zvuku pak Grygar rozvíjí v následujících desetiletích v různých, často velmi rozdílných vztahových analogiích, až dodnes.

Bibliografie: (jen výběr)
Celá řada katalogů, grafické úpravy
Hanák Vladislav: Zpívající vody, 1962
Gruša Jiří: Kudláskovy příhody, 1969
Žáček Jiří: Kdo si se mnou bude hrát, 1981
Lukešová Milena: Nahej v trní, 1985
Hiršal Josef: Paleček krále Jiřího, 1992
Petrová Eva: Týden cesty, 1993
Ionescu Eugen: Židle, 1995
Lada Josef: Říkadla z Ladovy záhrádky, 1998
Milan Grygar, 2009
Beckett Samuel: Texty pro nic, 2011
Milan Grygar: vizuální a akustické, 2014Myšlenky z knih

Toto bych chtěl pro své děti, kdyby byly ještě malé. Chtěl bych, aby vyrostly s pocitem, že jsou vládci svých životů. Chtěl bych, aby byly šťastné, ale také aby se staraly o štěstí druhých. Chtěl bych, aby byly emocionálně odolné, aby mohly odrážet nevyhnutelný stres a zklamání, které život občas přinese. Chtěl bych, aby měly důvěru ve svou schopnost učit se po celý život a přizpůsobit se světu, který se rok od roku mění stále rychleji. Chtěl bych, aby měly cíle, po kterých opravdu touží. Chtěl bych, aby byly schopné kriticky přemýšlet a činit racionální rozhodnutí, která jim pomohou dosáhnout jejich cílů. Chtěl bych, aby měly morální hodnoty, které pomáhají dávat smysl a strukturu jejich životům, a doufám, že to budou lidské hodnoty - hodnoty, které mají co do činění s lidskými právy a povinnostmi, a ne s pošlapáním těchto práv.
Peter Gray