fucikova150.jpg

 

Renáta Fučíková (*3. 1. 1964, Praha)

Ilustrátorka,

Studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru ilustrace a užité grafiky v letech 1982 – 1988.
Zabývá se ilustrováním knih pro děti, učebnic, časopisů.
Spolupracuje s Českou poštou, dosud vytvořila 6 poštovních známek. (2004, 2006, 2011)
Pracuje pro Národní divadlo v Praze, ilustrovala dva dětské baletní programy a plakát. (2004,2006)
Vytvořila plakát a dětského průvodce pro Muzeum české hudby v Praze. (2004)

Spolupracuje s nakladatelstvími:
Albatros, Aventinum, Albra, Brio, Meander, Práh, Euromedia Group, Rebo, Grimm Press (Taiwan), Kyowon (S. Korea)

Vystavuje pravidelně s Klubem ilustrátorů dětské knihy, také samostatně v Česku i v zahraničí.
Je členkou Klubu ilustrátorů dětské knihy, České sekce IBBY a sdružení Ilustrátoři.

Za svou práci získala řadu ocenění:
Zápis na čestnou listinu IBBY (1998) a První cenu na Bienále ilustrací v Teheránu (1999) za knihu „Vyprávění  ze Starého zákona“
Druhou cenu v soutěži Nejkrásnější kniha (1998) za knihu „Vyprávění z Nového zákona“
Zlatou stuhu 1994, 1995, 1996, 2003,2005, 2006, 2007...2012

Výběr z publikovaných knih:
Letopisy Narnie I – VII (Orbis pictus, 1990 –1992)
Pohádky bratří Grimmů (Aventinum, 1993)
Pohádky H. Ch. Andersena I, II (Aventinum, 1994,2000)
Pohádky o třech sestrách (Albatros, 1995)
Pohádky Oscara Wildea (Aventinum, 1995)
Vyprávění ze starého zákona (Aventinum, 1996) /Zlatá stuha/
Vyprávění z Nového zákona (Aventinum, 1997)
Princezna a skřítci (Albatros, 2001)
Dcera čarodějek (Albatros, 2002)
Evropské pohádky (Brio, 2003) /Zlatá stuha/
Pohádky H. Ch. Andersena (Rebo, 2004)
Madame Butterfly (Grimm Press, 2004)
Louskáček (Národní divadlo, 2004)
A. Ježková: Staré pověsti české a moravské (Albatros, 2005, White Raven)
Wandering in the Garden (Grimm Press, 2005)
A. Ježková:Karel IV. (Práh, 2005) /Zlatá stuha/
Zlatovláska (Národní divadlo, 2006)
The Women, Who Went Blind from Curiosity (Kyowon, 2006)
Ježková A.: 77 pražských legend (Práh, 2006)
Tomáš Garrigue Masaryk (Práh, 2006) /Zlatá stuha/White Raven
Čínské pohádky (Brio, 2007)
Ježková A.: Příběhy českých knížat a králů (Albatros, 2007, Zlatá stuha)
Jan Amos Komenský (Práh, 2008)
Štulcová R.: Růže a krokvice (Knižní klub, 2009, White Raven)
Keltské pohádky (Brio, 2010)
Štulcová R.: Mojmír – Cesta pravého krále (Albatros, 2010)
Krček Josef: Vánoce - putování do Betléma (Albatros, 2011)
Krolupperová Daniela: Historie Evropy (Práh 2011)
Kratochvíl miloš: Školníci (Triton , 2012)
Tinková Daniela: Dvě legendy o Loretě (Meander, 2012)
Antonín Dvořák (Práh 2012)
Štulcová Renata: Slovo paměti (Slovácké muzeum)

Ludmila, Václav a Boleslav (2013)
Hus a Chelčický (2014)
Praha v srdci (2015)
Krček Josef: Příběhy dvanácti měsíců (2015)
Kalenda František: Pes, kocour a sirotek (2016)
Obrazy z Nového zákona (2016)
Shakespeare - 12 převyprávěných her v historických souvislostí, 2016
Malý Radek - Franz Kafka, člověk své i naší doby (Práh, 2017) 

cin_poh_400.jpg

fucikova3.jpg

Inspirující myšlenky...

Učitelé jsou – jak praví Platón o sofistech – ti z lidí, již slibují stát se lidstvu nejprospěšnějšími; ale oni jediní ze všech nejen nenapravují, co jim bylo svěřeno, nýbrž činí to ještě horším, a dávají si za to ještě platit. Kdyby se měla splňovat podmínka, již učinil svým žákům Pýthagorás, aby mu buď zaplatili, co žádá, anebo aby přísahali bohům, že mu zaplatí jeho námahu podle toho, jak vysoce si cení prospěch, jehož z jeho vyučování nabyli – tož by se páni učitelé divně na to dívali.
Michel de Montaigne