francova sylva

Sylva Francová (*1973 Praha)

grafička, ilustrátorka

vystudovala Akademii výtvarných umění a Pedagogickou fakultu UK v Praze. Během studií absolvovala stáže na univerzitách ve Velké Británii a USA. Své fotografické projekty vystavuje v Čechách i zahraničí. Je členkou redakční rady časopisu Fotograf a spoluzakladatelkou občanského sdružení Fotograf 07 o.s. Získala různá ocenění či granty, například Hlávkovu cenu, vítězství v Portfolio Review 2007 v Bratislavě, grant Nadace pro současné umění atd. Věnuje se také autorské knižní tvorbě, ilustracím, animacím a grafickému designu.
Spolupracuje s nakladatelstvím Albatros, Fragment či Argo. Vytvářela dětský časopis Animáček a spolupracovala s televizemi, například s TV Barrandov, TV Barrandov PLUS. Žije a pracuje v Praze.

Knihy / katalogy

Dítě v současné české fotografii, pro Nadaci Naše dítě vydala B.I.G. Prague s.r.o., 2013

FILM: Directed by Artists 2, Film v súčasnom umení, katalog k výstavě, vydala Nitrianska galéria, 2013

Vnitřní okruh v současné české fotografii , Vladimír Birgus (ed.), vydalo nakl. Kant a Galerie hl. m. Prahy, 2013

X. Anifest 2011, katalog, Petr Hamšík (ed.), Vydal Anifest, Praha, 2011

Formáty transformace 89'-90',katalog výstavy, Dům umění města Brna, 2010

Akce ZET, katalog výstavy, publikaci vydala Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010

Varšavský Měsíc fotografie, katalog výstavy, 2009

Photofestival Krakow , katalog výstavy, kurátorský text pro výstavu Aktualizacia I., 2009

Měsíc fotografie, Bratislava - katalog výstavy, 2008

Blatenský fotofestival - ŽENA - katalog výstavy v Blatné, Pavel Štěrba, 2008

Jeden den České Republiky - katalog výstavy, Pavel Radosta, vydal Frey s r.o., Brno, 2008

Měsíc fotografie, Bratislava - katalog výstavy, Vladimír Birgus: Glocal Girls, 2007

Akademie výtvarných umění - Veletržní Palac - katalog výstavy, Národní galerie Praha, 2007

Festival Funkeho Kolín - katalog výstavy, Jolana Havelková, 2007

"Six / Šest českých škol fotografie" - katalog výstavy v Pražském Domě fotografie, 2007

Prague Biennale 3 - katalog výstavy, Vladimír Birgus: Glocal Girls, 2007

francova 1

francova 2

francova 3


Inspirující myšlenky...

Upřímně řečeno, Otče, prodloužená budoucnost mě neláká. Musela by mít smysl. Občas pochybuji, že život sám má smysl. Je-li to tak, byl by prodloužený život ještě nesmyslnější. Pro delší život bych potřeboval mnohem pádnější důvod... Viděl jsem, jak všechny národy sílí, ale ne v moudrosti, ale v nízkých vášních a touze po ničení. Viděl jsem, jak sílí moc jejich strojů, až se jediný ozbrojený muž vyrovnal celému vojsku. Zjevila se mi doba, kdy lidé, opilí svou zručností ve vraždění, tak běsnili po celém světě, že každá kniha a každý poklad byly odsouzeny k záhubě. Ta vize byla tak jasná a silná, že jsem se rozhodl shromáždit co nejvíce výtvorů krásy a kultury a ochránit je před zkázou, ke které svět spěje. Ztraceny obzor (1938), James Hilton