fridrich lukas

Lukáš Fibrich (*1974, Praha)

ilustrátor

Vzdělání
1988-1992 Výtvarná škola Václava Hollara, Praha
1992-1997 FAMU (katedra animované tvorby), Praha
1995-2001 Vysoká škola uměleckoprůmyslová (ateliér filmové a TV grafiky), Praha

Publikační činnost (výběr)
1990 až současnost - časopis ABC (přes 600 čísel, více než 5000 kreseb) (Czech News Center)
1992 - komiks Anděl pitvornosti ve sborníku Půlnoční stíny II (KPK)
1993 - italština Ecco L'Italiano (Kora)
1996 - italština L'Italiano Si (Fraus)
1996 - italština Ecco gli italiani (Fraus)
1997 - němčina CD-ROM Lernen und Spielen mit Alfons (Fraus)
2000 - němčina Start mit Max 1 (Fraus)
2001 - němčina Start mit Max 2 (Fraus)
2002 - angličtina Start with Click 1 (Fraus)
2002 - němčina Spass mit Max 1 (Fraus)
2003 - angličtina Start with Click 2 (Fraus)
2003 - němčina Spass mit Max 2 (Fraus)
2004 - gramatika Fit in der deutschen Grammatik und Kommunikation (Fraus)
2005 - němčina Spass mit Max 3 (Fraus)
2006 - kniha komiksů Mourrison, hrdina bez bázně a... Honey? (BB/art)
2006 - němčina Deutsch mit Max 1 (Fraus)
2007 - němčina Deutsch mit Max 2 (Fraus)
2007 - němčina Prima A1 díl 1 (Fraus)
2008 - němčina Prima A1 díl 2 (Fraus)
2008 - němčina Prima A2 díl 3 (Fraus)
2009 - němčina Prima A2 díl 4 (Fraus)
2010 - kniha komiksů Mourrison 2, hrdina bez kázně a hany (BB/art)
2010 - němčina Prima B1 díl 5 (Fraus)
2010 - finanční gramotnost pro ZŠ O penězích a hospodaření s Kačkou a Filipem (Fragment)
2011 - dobrodružná knížka Terezy Meravé Jak se straší stráchnivec (ALMI)
2011 - cestopis Zdeňka Šmída Tanec lovců lebek aneb Proč bychom se nevrátili (Paseka)
2012 - němčina Prima B2 díl 6 (Cornelsen, Berlin)
2012 - Angličtina - 11 minut denně (Fragment)
2012 - pohádky na dobrou noc Lenky Procházkové Zavři oči (Pražan)
2013 - němčina Prima C1 díl 7 (Cornelsen, Berlin)
2013 - dobrodružná knížka Terezy Meravé Nevyplašte Hadipouše (ALMI)
2014 - knížka fejetonů Lenky Procházkové Bílý klaun (Epocha)
2014 - humoristická knížka Zdeňka Šmída Bombarda Joe (Olympia)
2014 - dětská knížka od Vhrsti O Vendulce a drakovi (Mladá fronta)
2014 - komiks Štafle ve sborníku Aargh! 14 (Analphabet Books)
2015 - dětská knížka Kláry Smolíkové H. U. S. (Kalich)
2016 - komiks Jiřího Černého Obrázky z moderních československých dějin (Knižní klub)
2016 - kuchařka Cecílie Jílkové Najím se a zhubnu! (Procházka Publishing)
2017 - němčina Deutsch mit Max 1 neu + interaktiv (Fraus)
2017 - dětská detektivka Terezy Meravé Přízrak Klementina (Modrý slon)
2017 - komiksový speciál ABC Mourrison - sebrané spisy (Czech News Center)

fridrich ilustrace 1

fridrich ilustrace 2


Inspirující myšlenky...

Postavení ženy se vyznačuje tím, že žena, která je jako každá lidská bytost autonomní svobodou, objevuje sama sebe a hledá se ve světě, kde ji muži nutí pokládat se za tu Druhou a chtějí z ní udělat objekt, odsoudit ji na imanence, protože její transcendence se stále překračuje jiným podstatným a suverénním vědomím. Dramatem ženy je konflikt mezi základním požadavkem každého subjektu, který se vždy pokládá za podstatný, a požadavky situace, která z ní dělá nepodstatnou bytost. Jak se může žena v daných podmínkách stát lidskou bytostí? Které cesty jsou pro ni otevřené a které naopak vedou do slepé uličky? Jak dosáhnout nezávislosti v závislosti? Jaké okolnosti omezují svobodu ženy, a může je překonat? To jsou základní otázky, které chceme objasnit. To značí, že přemýšlela o možnosti jedince, nebudeme je měřit pojmy štěstí, ale svobody.
Simone de Beauvoir, Druhé pohlaví