Myšlenky z knih

Počet hlupáků sice neklesá, ale stoupá procento těch vysokoškolsky vzdělaných.
Jacob van Blom