"Domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže pochybovat: nálety, bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární, to, co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jímž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu Spojených národů....“
Václav Havel / Le Monde 29.4. 1999

2015/ Valachová: Učit mohou jen lidé s pedagogickým vzděláním.
2019/ Plaga: “Nikdo to nechce dělat, takže můžou učit i ti, co slíbí, že si ho do 3 let dodělají.”
2021/ XY: Není třeba pedagogického vzdělání. Děti vstupují do života přirozeným výběrem, všechno si najdou na internetu. Což v mnoha zemích už funguje.