virus mania
Celá současná virologie je založena na spekulativní publikaci amerického bakteriologa Johna Franklina Enderse (1897-1985) z roku 1954.
Endersovi byla krátce poté udělena Nobelova cena za medicínu za dlouholetou chybnou interpretaci domnělého polioviru, a jeho spekulace o domnělých virech spalniček tak byla povýšena na fakt, který od té doby zůstal nezpochybněn

Je to proto, že o výrocích nositele Nobelovy ceny se v naší společnosti nepochybuje.
To je naprosto protivědecké, protože hlavním úkolem vědce je neustále zpochybňovat sám sebe a vše, aby rozpoznal chybné předpoklady a vyhnul se jim. Žádná teorie v dějinách nevydržela.

Od té doby se uznává, že odumírající tkáň ve zkumavce je důkazem existence viru.
Kdyby se v tomto případě i ve všech ostatních uskutečnily dnes již mezinárodně uznávané kontrolní experimenty, které jsou uznávaným základem každého výzkumu, bylo by možné poznat, že k odumírání nemocné i zdravé tkáně vedou samotné podmínky pokusu.
Ve stuttgartském procesu o spalničkách v roce 2016 bylo nejvyšším soudem potvrzeno, že tato Endersova publikace neposkytuje důkaz o existenci virů.
Přesto je Endersova publikace dílem par excellence, na němž je dodnes založen celý obor virologie.

Ve vědě je to jasné: neexistenci něčeho NELZE dokázat. Pokud však pro existenci něčeho chybí důkazy, je jeho existence přinejmenším sporná.
Corona nám poskytuje jedinečnou historickou příležitost - pro všechny lidi současně - rozpoznat staré vědění virologie jako falešné nebo jako omezené a neúplné. Je čas jednat, lidsky a moudře, dalo by se říci, že i bohulibě.
Celý článek ke stažení  >>

Kniha Virová mánie
Virová mánie. Mýtus infekčních nemocí a germ theory. Na jakém základě fungují nemoci?

higgs ekonomie strachu

Drtivá většina mediálních zpráv a politických proklamací je dnes redukovaná mediální zprávy, politické proklamace a mainstreamovou propagandu o koronaviru. Vlády si díky neobyčejné silné mediální manipulaci uzurpovaly v zájmu boje s virem obrovské pravomoci a je otázka, zda se těch pravomocí dobrovolně vzdají po skončení krize.

Problém vysvětluje tzv. „Záklopkový efekt“ (the Ratchet Effect)
Je termín pro stav, který je možný vidět po celém světě. Každá krize vyvolá akce, které nakonec vedou k tomu, že vláda rychle zvýší velikost a rozsah svých pravomocí. V okamžiku, kdy krize pomine, pravomoci a moc vlády se mohou snížit.
Co je však důležité, že se nikdy nesníží na původní úroveň.

Strach byl příčinou vzniku prvních vlád v historii. Nejdříve byly vlády tvořeny válečníky, kteří ovládli poražené a pak jim vládli podle svých pravidel. Ta jim umožňovala rabovat bohatství této skupiny... Později se vlády začaly měnit tak, že se již nedržely u moci díky tomu, že z nich měli ostatní strach, ale proto, že se označily za ochránce před ostatními nebezpečími.

S vývojem průmyslu a urbanizací a změnami života začali mít lidé strach také z ekonomických rizik.
Souvisí to i se změnami životního stylu, kdy lidé už nemohli spoléhat v horších časech na pomoc úzkého kruhu rodiny. První s tím přišla na konci 19. století vláda v Německu, která využila strachu ze sociálních nejistot k tomu, aby se udržela u moci a jako první použila namísto hrozeb jakýsi „úplatek“ ve smyslu sociální pomoci. Dnes již na celém světě vlády hlásají, že úkolem státu je tato pomoc.
Vlády se označují za ochránce, ale zároveň díky tomu berou část bohatství a svobod lidem, o kterých tvrdí, že je chrání. A využívají je ke svým skrytým účelům.

Více: Politická ekonomie strachu Roberta Higgse. Proč je existence všech vlád na strachu závislá

idiocracy stupidita skola

„Děti by se měly samy rozhodnout, jestli budou chtít chodit do školy. Hlavním cílem vzdělávání nejsou vědomosti, ale to, aby byl člověk šťastný, znal sám sebe, věděl, že může dosáhnout všeho, co si usmyslí.“
Takovou neuvěřitelně stupidní větu vypotila Zdeňka Staňková  z neziskovky Svoboda učení v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel. (10.4. 2018).

A myslí si, že i malé dítě ví, co je pro něj dobré a co špatné, a proto by se mělo samo rozhodovat, co se chce nebo nechce zrovna učit, nebo jestli bude chodit do školy, která bere dětem čas na hraní.
Navíc „učitelé nemají právo úkoly zadávat a děti mají právo úkoly odmítnout.“ Podle ní se její děti sama naučily číst.
Dále říká:
"Jestli vyroste a bude uklízet a bude spokojené, tak s tím je v pohodě. Pokud bude chtít dělat něco jiného, bude vědět, že za tím může jít a být tím, čím si usmyslí.“

Takže, když to shrneme:
Do jisté míry to může platit jen pro mimořádně chytré a talentované děti, pokud mají vzdělané rodiče, kteří mají čas je denně učit a vést.Těch je ale jen pár procent.
Zbytek, pokud se nebude chtít učit, tak nebude nic vědět a budou muset být šťastní jako uklízečky nebo boudou nosit krabice ve skladu. Ovšem pokud se např. v osmnácti rozhodnout být lékaři nebo inženýři zjistí, že mohou chtít moc, ale dotáhnou to max. na vedoucího skladu v supermarketu.
Faktem je, že bez dlouhodobého učení, znalosti, vědomostí a zkušeností, bez kolektivní práce a pravidelného sociálního kontaktu dokážeme jediné.
Děti budou ještě hloupější.
Ale to je i cíl samotného státního inkluzívního školství.

napadeni sssr 1 6 1945
Třetí světová válka měla začít 1. července 1945 překvapivým útokem spojených sil Anglosasů a Němců na sovětská vojska…
Zatím o tom ještě málokdo ví, stejně tak i to, jakým způsobem Stalin dokázal překazit plán „pravděpodobných spojenců“, proč bylo nutné urychleně dobýt Berlín, proti komu britští instruktoři v dubnu 1945 cvičili nerozpuštěné německé divize, které se nechaly dobrovolně zajmout, proč byly s nelidskou krutostí zničeny Drážďany v únoru téhož roku a koho ve skutečnosti tím chtěli Anglosasové vyděsit.

Na začátku dubna 1945 před samotným koncem války Winston Churchill, ministerský předseda ruského „spojence“ Velké Británie, vydal příkaz náčelníkům svých štábů k vypracování operace překvapivého úderu na SSSR – operaci „Nemyslitelné“. Plán v rozsahu 29 stran mu byl předložen 22. května 1945.
Podle tohoto plánu měl být útok na SSSR proveden po vzoru Hitlera – nečekaným úderem. 1. července 1945 čtyřicet sedm anglických a amerických divizí bez jakéhokoli vyhlášení války měly uštědřit drtivou ránu naivním Rusům, kteří takovou nekonečnou podlost od svých spojenců naprosto neočekávali. Úder mělo podpořit 10 – 12 německých divizí, které „spojenci“ drželi nerozpuštěné v Šlesvicku-Holštýnsku a jižním Dánsku a které denně cvičili britští instruktoři: připravovali je k nové válce se SSSR.

Tato informace byla dlouho uchovávána v tajnosti a na světlo světa přišla až v posledních letech. Jedná se o plán překvapivého útoku na SSSR, vypracovaný spojenci, jehož uskutečnění bylo zastaveno fakticky až v poslední chvíli.Díky Stalinovi.

Nyní se na Západě snaží vysvětlovat plán Churchilla jako „odpověď“ na „sovětskou hrozbu“, na Stalinovy snahy zmocnit se celé Evropy.

Více >>

anderson nejvetsi skandal nemecko
Německá europoslankyně Christine Andersonová v projevu k členům Evropského parlamentu jednoznačně odsoudila celou pandemii Covid-19 a očkovací totalitní programy, kterými vlády a další zdravotnické instituce nutily lidi aby přijímali experimenální vakcinční látky s pochybným vývojem a ne zcela známým obsahem.

Spolu s několika dalšími europoslanci z různých zemí pak podala žalobu na šéfku EU Ursulu von den Leyenovou za její střet zájmů, neboť prosazuje vakcíny Pfizer v situaci, kdy její manžel pro tuto firmu pracuje. Navíc je členkou správní rady Světového ekonomického fóra, které funguje jako lobbistické centrum, které ovlivňuje včleny vlád po celé světa za účelem prosazovani nedemokratického globálného řízení světa.

Její manžel byl loni v říjnu 2021 povýšen na ředitele Oragenesis, laboratoře, která pro Pfizer prováděla výzkum mRNA a jejímž akcionářem je Vanguard, protože tento fond je Pfizer. Vanguard Group spolu s tímto dalším fondem BlackRock vlastní 90 % amerických mediálních institucí!

Pandemie a její řešení bude podle Andersenové jednou souzeno jako nejhorší lékařský zločin, jaký kdy byl spáchán vůči lidem.

Doslova řekla:
„Tato očkovací kampaň bude považována za největší skandál v historii lékařství a navíc bude známá jako největší zločin spáchaný na lidstvu.“
Odvaha je to, co je třeba – postavit se globalistickým elitám do cesty, protože jsou bezskrupulózní a udělají, co mohou.“

Video >>

covid 19 84
Bill Gates, hlavní americký specialista na infekční nemoci Fauci a Big Pharma prohráli soudní spor u Nejvyššího soudu USA, když nedokázali, že všechny jejich vakcíny za posledních 32 let byly bezpečné pro zdraví občanů!

Žalobu podala skupina vědců vedená senátorem Kennedym. Robert F. Kennedy Jr. řekl:
"Nové vakcíně COVID bychom se měli za každou cenu vyhnout. Naléhavě upozorňuji na důležité otázky související s dalším očkováním proti Covidu-19. Takzvané mRNA vakcíny nejnovější generace poprvé v historii očkování přímo zasahují do genetického materiálu pacienta, a tedy mění individuální genetický materiál, což je genetická manipulace, která již byla zakázána a dříve byla považována za trestný čin....

Jakmile se mRNA dostane do lidské buňky, přeprogramuje normální RNA/DNA, která začne vytvářet další bílkovinu.
To znamená, že nemá nic společného s tradičními vakcínami!
To znamená, že se jedná o nástroj genetického ovlivňování.
To znamená, že se vůbec nevylučuje, že očkování bude mít dopady na zdraví očkovaných.

Vakcína proti koronavirům NENÍ VAKCÍNA!
Všechny odkazy na zdroje zprávy naleznete na TELEGRAMU:

orwell nadechnout se 1984 
Orwellův román 1984 vyšel 8.6. 1949. Kniha svým obsahem předběhla dobu tím, že se bohužel proměnila v příručku pro zavádění korporátního totalismu pomocí liberálného levičáctví. Futuristickou vizi světa ovládaného permanentní válkou tří totalitních, téměř totožných velmocí, můžeme vystihnout citací z uvedené knihy: „Prvotním cílem moderní války... je zužitkovat produkty průmyslu, aniž by se zvýšila všeobecná životní úroveň."

Domyšleno do důsledků, hierarchická společnost může existovat jedině na základě bídy a nevědomosti. A proto:
Cílem Těch nahoře je zůstat, kde jsou.
Cílem Těch uprostřed je vyměnit si místo s Těmi nahoře.
Cílem Těch dole, kteří jsou příliš zkrušeni dřinou, než aby si častěji uvědomovali cokoli mimo svůj každodenní život, je zrušit všechny rozdíly a vytvořit společnost, v níž si budou všichni lidé rovni.

Po dlouhá období se zdá, že Ti nahoře jsou bezpečně u moci, ale dříve či později pokaždé přijde chvíle, kdy buď ztratí víru v sebe nebo schopnost účinně vládnout, nebo obojí.
Potom je svrhnou Ti uprostřed, kteří získají Ty dole na svou stranu předstíráním, že bojují za svobodu a spravedlnost.
Jakmile Ti uprostřed dosáhnou svého cíle, uvrhnou Ty dole nazpět do dřívějšího postavení otroků a sami se stanou Těmi nahoře.
Od jedné ze zbývajících skupin se okamžitě odtrhne nová skupina Těch uprostřed a boj začíná nanovo.

Z těch tří skupin se jen Těm dole nikdy nedaří dosáhnout svého cíle. Dokud se nespojí...

Fikce geniálního Orwella se mění v postupný návrat k otroctví dokonalých opic-lidí >>

valka

Mainstreamová média, mimo základní informování o humanitární pomoci Ukrajincům, skoro denně vyvolávají paniku a válečnou hysterii místo toho, aby vytvářely podmínky pro uzavření míru a lidského smíru.
O stupidních názorech politiků je už stydno mluvit. Každý den díky této nečinnosti, umírají zbytečně lidé! Jak to kdysi řekla v čété-studiu jedna Ukrajinka Kalouskovi:
"My nepotřebujeme zbraně, my chceme jen mír!"

Výsledkem je šíření nesmyslné a stupidní nenávisti vůči jednomu etniku a obyčejným lidem a celá řada zákazů, jako kdysi za komančů, když se vytvářel obraz společného ideového nepřítele. Viz: Remarque, Na západní frontě klid, nejpravdivější román o zrůdnosti válek

Milánská University of Milano Bicocca zakázala semestrální přednášku o Dostojevském, protože byl Rus. Welská Cardiff Philharmonic Orchestra zakázala hrát Čajkovského, protože byl Rus. The Metropolitan Opera zařazuje ruské umělce na BlackList. Febiofest odebral cenu za životní přínos kinematografii Emiru Kusturicovi. Nakladatelství Argo přestává spoluvydávat dílo ruského spisovatele Sergeje Lukjaněnka.
Rus Daniil Medveděv čelí zákazu Wimbledonu, pokud se nezřekne Putina. Tzv. Turgeněvův dub byl diskvalifikován ze soutěže Evropský strom roku, protože Turgěnev byl ruský spisovatel. Jaromíru Nohavicovi zakázali koncert, protože odmítl  vrátit Puškinovu cenu, kterou dostal od Putina. Národní divadlo zakázalo Čajkovského operu Střevíčky na motivy pohádky Gogola, který byl navíc Ukrajinec.
Ukrajinské šachové velmistryně Maria a Anna Muzychuk budou vyloučeny ze soutěže Lvovským šachovým svazem za to, že odmítly podepsat otevřený dopis vyzývající Mezinárodní šachovou federaci (FIDE) k zákazu ruských a běloruských sportovců.

Stupidními zákazy se nikdy nic nevyřešilo. Ani lidské pokrytectví a blbost zakázat nejde!

ztraceni v ghettu Dalrymple

Jeden producent televize BBC mně nedávno nastínil, jak takové liberální popírání reality může probíhat. Chtěl, aby BBC natočila nepřikrášlené dokumenty o životě ve spodní třetině společnosti, o masové (a vzrůstající) negramotnosti, o masovém (a narůstajícím) nemanželském původu dětí, o rodinách s jediným rodičem, o masovém (a narůstajícím) chuligánství, násilí, bezpráví, narkomanii, závislosti na sociálních dávkách a beznaději.

Doufal, že upozorní na devastující účinky fragmentace, lépe řečeno, atomizace rodiny, již liberální legislativa, sociální inženýrství a neblahé změny v kulturním vnímání od konce 50. let 20. století tak silně podporují.

Jeho nadřízení v BBC přivítali jeho návrhy nejdříve blahosklonně.
Nejprve ovšem popřeli fakta. Když přišel s nevyvratitelnými důkazy o existenci zmíněných jevů, obvinili ho z amorálního šíření paniky.
Když dokázal, že jevy, na něž fakta poukazují, jsou vážné a že se rychle šíří celou společností, sdělili mu, že se s tím nedá nic dělat, protože jde o nevyhnutelnou součást moderního života.
Když namítl, že jsou výsledkem záměrné politiky, chtěli vědět, jestli touží po návratu starých špatných časů, kdy rozhádaní manželé byli nuceni žít spolu.

A když na to odvětil, že co se napáchalo, lze rovněž alespoň zčásti opravit, vytasili nakonec svůj trumf.
Na tak nezajímavé téma nemá smysl něco natáčet. Britskou veřejnost přece nebude nikdo rušit při její neoblomné náměsíčné chůzi ke společenské katastrofě, před níž ji její křehká ekonomická prosperita zcela jistě neuchrání.

Theodore Dalrymple / Ztraceni v ghetu

huxley knihy
Huxley v roce 1958 vyslovil velmi trefnou hypotézu, že budoucnost, které se velmi obává, bude spíše vypadat jako jeho Brave New World, než jako Orwellův 1984.

Myslí si, že budoucí diktátoři nebudou zakládat svůj systém na principu krutého trestání lidí, ale spíše na systematickém manipulování lidí – metodami biologického inženýrství, specifickou výchovou a výukou (Huxleyho hypnopaedia, neboli učení ve spánku, oficiálně zavedená v roce 214 po Fordovi) a pravidelným rozdáváním somy – směrem k žádoucímu chování.
Děsí se proto role moderních propagandistů, manipulátorů a vymývačů mozků.
Děsí se nikdy nekončícího rozptylování lidí prázdnou, mediální zábavou.
Ví, že uniformita, a my jsme ji zažili za totality, vylučuje svobodu jak národní tak individuální, a že horší než lež je zamlčování pravdy a arogantní manipulace s informacemi.

„Optimální populace,“ pravil Mustafa Mond, „je modelována podle vzoru ledovce – osm devítin pod vodou, jedna devítina nad ní.“
„A ti, co jsou pod vodou, jsou šťastni?“
„Šťastnější než ti, co jsou nad ní.“
„I přes to, že konají tak hroznou práci?“
„Hroznou? Jim se nezdá hrozná. Naopak, mají ji rádi.
Je lehká, je dětsky prostá. Žádná námaha pro mozek, ani pro svaly. Sedm a půl hodiny mírné, nevyčerpávající práce, a pak dávka sómy a hry a neomezované páření a pocitová kina. Co si mohou ještě přát?
Pravda,“ dodal, „mohli by žádat kratší pracovní dobu. A my bychom jim ji mohli přirozeně povolit. Technicky by bylo zcela jednoduché zkrátit pracovní dobu u nižších kast na tři až čtyři hodiny denně. Ale byli by pak šťastnější? Ne, nebyli. Před více než sto padesáti lety se takový pokus udělal.
Překrásný nový svět nebo konec civilizace? Světový Aldous Huxley o tom, co nás zničí. Touha po štěstí a rozkoši