„Blake byl civilizovaný, opravdu civilizovaný. Civilizace je harmonie a úplnost. Rozum, cit, instinkt, fyzický život – Blakeovi se podařilo všechno tohle sladit v harmonické rovnováze. Když převládá jen jedna složka, je to barbarství. Člověk může být barbar intelektem i tělesně. Barbar duchem a cítěním stejně jako smysly. Křesťanství z nás udělalo duchovní barbary, a teď zase z nás věda dělá intelektuální barbary. Blake byl poslední civilizovaný člověk.“
Huxley / Kontrapunkt

Kovidová pandemie otevřela mimořádně závažnou Pandořinu skříň

virus mania
Celá současná virologie je založena na spekulativní publikaci amerického bakteriologa Johna Franklina Enderse (1897-1985) z roku 1954.
Endersovi byla krátce poté udělena Nobelova cena za medicínu za dlouholetou chybnou interpretaci domnělého polioviru, a jeho spekulace o domnělých virech spalniček tak byla povýšena na fakt, který od té doby zůstal nezpochybněn

Je to proto, že o výrocích nositele Nobelovy ceny se v naší společnosti nepochybuje.
To je naprosto protivědecké, protože hlavním úkolem vědce je neustále zpochybňovat sám sebe a vše, aby rozpoznal chybné předpoklady a vyhnul se jim. Žádná teorie v dějinách nevydržela.

Od té doby se uznává, že odumírající tkáň ve zkumavce je důkazem existence viru.
Kdyby se v tomto případě i ve všech ostatních uskutečnily dnes již mezinárodně uznávané kontrolní experimenty, které jsou uznávaným základem každého výzkumu, bylo by možné poznat, že k odumírání nemocné i zdravé tkáně vedou samotné podmínky pokusu.
Ve stuttgartském procesu o spalničkách v roce 2016 bylo nejvyšším soudem potvrzeno, že tato Endersova publikace neposkytuje důkaz o existenci virů.
Přesto je Endersova publikace dílem par excellence, na němž je dodnes založen celý obor virologie.

Ve vědě je to jasné: neexistenci něčeho NELZE dokázat. Pokud však pro existenci něčeho chybí důkazy, je jeho existence přinejmenším sporná.
Corona nám poskytuje jedinečnou historickou příležitost - pro všechny lidi současně - rozpoznat staré vědění virologie jako falešné nebo jako omezené a neúplné. Je čas jednat, lidsky a moudře, dalo by se říci, že i bohulibě.
Celý článek ke stažení  >>

Kniha Virová mánie
Virová mánie. Mýtus infekčních nemocí a germ theory. Na jakém základě fungují nemoci?

VIDEO

Peter Staněk: Jak přemostit svět, ve kterém víc nechceme žít se světem, ve kterém chci žít