Na tu Krylovou bajku jsem si mimoděk vzpomněl, když jsem už začal psáti svůj článek o financích a o ozdravení kořenů. U Krylova má krásnou morálku, ale na jiné téma, na téma o jiných kořenech. Ale to je jedno, hodí se i na nás.
Pod dubem žrala Svině žaludy a rypákem podrývala kořeny
Havran na ni křičí: Kořeny obnažíš, uschnout může!
Ať si uschne říká Svině, nevidím v něm zisk, jen když můži žrát žaludy na mé sádlo.
Dub jí praví. A co kdyby jsi se podívala nahoru, na mně, kde ty žaludy rostou!

Jak se vám líbí bajka? A což budeme chtít se podobat takovému portrétu? (Deník spisovatele / 1880-1881)