Když studujete nějakou záležitost nebo uvažujete o nějaké filozofii, ptejte se: Jaká jsou fakta a jaká je pravda, která tato fakta potvrzují?
Nikdy se nepodvolte tomu, čemu byste chtěli věřit, ani tomu, o čem si myslíte, že by mohlo být společensky prospěšné, kdyby se tomu věřilo. Ale dívejte se pouze a jedině na fakta!
Měl bych říci: Láska je moudrá, nenávist je hloupá. V tomto světě, který je stále více stále těsněji propojen, se musíme naučit vzájemné toleranci. Musíme se naučit snášet s tím, že někteří lidé říkají věci, které se nám nelíbí. Můžeme spolu žít tímto způsobem. A máme-li spolu žít a nezemřít, musíme se naučit jistému druhu lásky a milosrdenství, toleranci, která je naprosto nezbytné pro pokračování lidského života na této planetě.
Bertrand Arthur William Russell (18.5. 1872 – 2.2. 1970)