A+ A A-
Kdyby to bylo tak jednoduché ! - že kdesi jsou lidé s černou duší,kteří ve zlém úmyslu páchají černé skutky ,a že třeba je jen rozeznat od ostatních a zničit. Avšak čára, jež dělí dobro od zla,protíná srdce každého člověka. A kdo zničí kousek vlastního srdce ?
V průběhu života se v lidském srdci tato čára přemísťuje, jednou je zatlačena jásajícím zlem,podruhé uvolní prostor procitajícímu dobru.Jeden a tentýž člověk bývá v různých dobách svého života a v různých situacích naprosto rozdílným člověkem.Jednou má blíž k ďáblu. Jindy zas k světci.Jen jméno zůstává a pod ním se vše skryje.
A. Solženicyn (1918 – 2008)